-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۰ بهمن ۵, چهارشنبه

آقای احمدزی! با علف خوردن نمی توان جنگید؛ با اقتدارمالی ونظام سیاسی استوار می توان برمشکلات غلبه کرد

اتاق خبروتحلیل
رهبری ارتش ملی افغانستان باید ازحالت خاموشی بیرون بیاید وتابعیت محض از یک تیم سیاسی که نمایندۀ منافع یک اقلیت محافظه کار است، را به دور افکند.
دکتراشرف غنی احمدزی رئیس کمیسیون انتقال مسئولیت های امنیتی ازنیروهای خارجی به ارتش ملی، روزگذشته درولایت بدخشان با اشاره به «دشمنان» گفت:
«اگر افغانستان به سطحی از فقر برسد که مجبور شویم علف بخوریم، بازهم نیروهای امنیتی خود را تقویه می‌کنیم تا در مقابل شما بجنگند.»

وی از تبارگرایی وگروه بندی های فرقه یی در درون ارتش ملی هم ابراز نگرانی کرد. قوم گرایی وتفرق درارتش یک پدیدۀ نادروشگفت انگیزنباید تلقی شود. اوضاع عمومی جامعه وتقابل گروهی وقومی خود به خود در ارتش منعکس می شود. درارتش کسانی نیستند که از سیارۀ مقدس وفاقد تأثیرات جنگ وتخاصم قومی ورقابت های زیانبارفرود آمده باشند. کشوری که نظام سیاسی اش درگرو فرقه گرایان ملیتاریست وقانون شکن قرارداشته باشد، نباید انتظار داشت که ارتشی که ضامن دفاع ازحکومت تشکیل می شود، افراد دست چین شده وسالم باشند.
اما دربارۀ نکتۀ اول سخنان دکتراحمدزی باید وضاحت داد که «اردوی ملی» یک تشکیل مظطرب وبرآمده ازدرون بحران مرگبارسیاسی ونظامی درکشور است واگر ازنظر مالی وآموزشی درحیطۀ نظارت جامعۀ جهانی نباشد، مدت ها پیش متلاشی می شد و دربهترین حالت، مانند یک قطعۀ بی هویت «اربکی» نقش یک زخم روی گردن را برپیکرجامعه به خود اختیارمی کرد. از ناپلئون نقل قول است که ارتش خوب تغذیه شده وبهترآموزش داده شده، خوب خواهد جنگید؛ نه ارتشی که به قول دکتراحمدزی از پول مردمی تمویل شود که خود شان «علف» می خورند. این یک شعار است. با علف خوردن نمی توان روی پا ایستاد. رهبری ارتش ملی افغانستان باید ازحالت خاموشی بیرون بیاید وتابعیت محض از یک تیم سیاسی که نمایندۀ منافع یک اقلیت محافظه کار است، را به دور افگند. ارتش جدید باید مانند پاکستان یا ایران برپایه اندیشۀ بقای افغانستان وارد صحنۀ سیاسی شود ولااقل بداند که ازکدام محور فکری اطاعت کند. ارتش غیرسیاسی درافغانستان یک خیال باطل است. یک دست فروش درافغانستان اندیشه وقضاوت سیاسی دارد. اگرتغییراتی رونما نشود وارتش ملی با شعبده های لفظی یک تعداد ازسران حکومتی از مدارجامعه بین المللی خارج گردد، با سرعت همانند سال 1371 دراثررعد وبرق حوادث، متلاشی خواهد شد.
وی در زمینۀ فعالیت نیروهای امنیتی داخلي، تنها از مداخلات شماری از گروه‌ها، برای استفاده‌های سمتی و قومی از نیروهای امنيتي اظهار نگرانی کرد.
همچنان او از فساد اداری به عنوان مهم ترین مانع بر سر راه تأمین امنیت یادآوری کرد. وی همچنان خطاب به مخالفان مسلح دولت گفت: 
مرادعلی مراد فرمانده قوای زمینی ارتش افغانستان نیز در این مراسم گفت که ارتش در حال تجهیز شدن است و برای پیشبرد امور امنیتی توانایی لازم را دارند.
وی به مردم اطمینان داده و از آنان خواست تا در زمینۀ تأمین امنیت توسط نیروهای افغان، نگرانی نداشته باشند. شاه ولی ادیب والی بدخشان نیز در مراسم روز گذشته گفت که امروز یک روز تاریخی برای بدخشان است.
وی گفت: «ما باید مسوولیت امنیت کشورمان را خودمان به عهده بگیریم و دیگر نباید خارجی‌ها برای ما قربانی بدهند.» قرار است
که با پایان دور دوم برنامۀ انتقال مسوسولیت‌های امنیتی از نیروهای خارجی به نیروهای افغانی، امنیت پنجاه درصد کشور به دوش نیروهای افغان گذاشته شود. این برنامه تا سال 2014 در سراسر کشور تکمیل خواهد شد.