-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۰ دی ۱۳, سه‌شنبه

فیگارو: مرگ فیزیکی و معنوی رژیم ملایان ایران

رها نیوز: روزنامه فرانسوی فیگارو ۱۰دی، در آخرین شماره سال ۲۰۱۱ خود طی مقاله یی،  دیکتاتوری آخوندی را از نظر فیزیکی و معنوی پایان یافته تلقی کرد.

فیگار در مقاله ای به قلم ستون نویس خود، یکی از تهدیدهای مهم سال میلادی جدید را دیکتاتوری آخوندی دانست و نوشت: «…خلاصه بگوئیم انقلاب خمینیستی رژیم ایران پس از سی و سه سال پیچ و تاب به نقطه پایان فیزیکی و معنوی خود رسیده است. هم در داخل به دلیل جنبش سال ۲۰۰۹ (۱۳۸۸) که مدتی بعد برانگیزاننده احساس تغییر در توده های عرب شد؛ هم به دلیل پرونده اتمی که مشکلات فنی تکمیل پروژه از یک سو و تهدید فرا رسیدن یک فاز ستیزه جویانه جدید و وخیمتر، که قاعدتا باید هسته رهبری این کشور را به تعمق و تفکری استراتژیک در سیاست خود وادارد که علی الظاهر توانائی این تفکر را ندارد.
ستون نویس روزنامه فیگارو در مقاله خود افزود: «رژیم ایران در واقع هم اکنون از هر سو در محاصره قرار گرفته، نه تنها از سوی ایالات متحده و (متحدینش)، بلکه به دلیل یک کابوس قدیمی که برای نخستین بار تحقق می یابد و آن وقوع یک انقلاب پیروزمند در منطقه است.