-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۰ بهمن ۱۱, سه‌شنبه

عبدالله چرسی و گروهش به دولت پیوستند
سلسلۀ «پیوستن» طالبان به دولت درهرات مشکوک به نظرمی رسد. آیا این ها همه طالب اند یا برای گرفتن یک نمره  زمین ومعاش ازروستا ها برمی گردند؟

به گزارش خبرگزاری بست باستان، یگ گروه مخالف مسلح به سرگروهی «عبدالله چرسی» در هرات به دولت پیوستند.
دوکتور داوود شاه صبا والی هرات در یک نشست خبری که در فرماندهی پولیس سرحدی زون چهار برگزار گردیده بود، از پیوستن عبدالله بزرگترین مخالف مسلح دولت در هرات همراه با سی نفر از همدستان اش به برنامۀ صلح خبر داد.
وی گفت که به این افراد که در ولسوالی پشتون زرغون هرات فعالیت داشتند، مطابق به قانون امان نامه داده خواهد شد.
دوکتور عبدالظاهر فیض زاده رییس شورای ولایتی هرات نیز از سایر مخالفین در هرات که تا کنون به دولت نپیوستند، خواست تا به برنامۀ صلح بپیوندند و برای باقی ماندن نیروهای خارجی در کشور، بهانه ایجاد نکنند.
وی پیوستن گروه امروزی به دولت را بزرگترین دست آورد برنامۀ صلح در هرات خواند.
عبدالله سرپرست این گروه دلیل پیوستن شان را به برنامۀ صلح، خروج نیروهای خارجی از افغانستان خواند و از دولت خواست تا در ولسوالی های آنان برنامه های انکشافی را عملی سازد.
گفتنی است که عبدالله مشهور به عبدالله چرسی یکی از صاحب منصبان پیشین پولیس سرحدی هرات بود و یکی از سرگروه هان مشهور مخالفان در هرات به شمار می رفت.
مقامات می گویند با پیوستن این گروه به دولت، امنیت در ولسوالی های شرقی هرات به طور کامل تأمین می گردد.
سادات علوی – هرات