-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۰ بهمن ۱۱, سه‌شنبه

ائتلاف حمایت از قانون در حال از هم پاشیدن است
کابل (ویسا) بر اساس گزارشاتی که از درون پارلمان به ویسا رسیده است انتخابات اخیر که جهت تعیین هیأت اداری و تعیین رؤسای کمیسیون های هژده گانۀ ولسی جرگه دایر شد باعث گردید تا دو گروپ عمدۀ پارلمانی که عبارت از ائتلاف حمایت از قانون و گروه اصلاح طلبان میباشند درز برداشته و بسوی فروپاشی بروند.
دربین گروه اصلاح طلبان ناکام ماندن نادرخان کتوازی کاندیدای این گروپ برای احراز پست معاونیت اول ولسی جرگه باعث شد تا وکلای ولایات جنوبی و کندهار ناراض شوند. کمال ناصر اصولی بعد از اعلان نتایج بیان داشت که وی و رفقایش دیگر عضویت اصلاح طلبان را ندارند. این تعداد مصروف ساختن یک گروپ دیگر برای خود هستند. برعلاوه معلوم شد که اصلاح طلبان از داشتن ساختار قوی محروم هستند.
ائتلاف حمایت از قانون نیز از اثرات انتخابات یاد شده در امان نمانده است. اختلاف عمده درین ائتلاف بین حاجی ظاهر قدیر که فعلاً معاون دوم ولسی جرگه شد و لالی حمیدزی بوجود آمده است.
بر اساس گزارشها لالی حمیدزی ادعا دارد که حاجی ظاهر قدیر نه تنها از وی برای احراز مقام ریاست کمیسیون امنیت داخلی حمایت نکرد بلکه شخصی دیگری یعنی میرزاد نجرابی را در مقابل وی مورد حمایه قرار داده و به پیروزی رسانید. اکنون لالی حمیدزی در تلاش ساختن یک گروپ جداگانه است.
شاید در رزوهای اخیر ولسی جرگه شاهد گروپ بندیهای جدید باشد.