-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۰ بهمن ۹, یکشنبه

خامنه ای از جنوب ایران به تشویش است

پیک نت: به نقل از منابع اطلاعاتی سپاه آنلاین گفته شده: مجتبی خامنه ای، با توجه به نزدیک شدن خطر حمله نظامی به ایران و گزارش هائی که درباره زمینه های از هم پاشیدن نیروهای نظامی مستقر در جنوب کشور رسیده، از سوی پدرش مسئول هماهنگی میان نیروهای دریائی و نظامی در جنوب شده است.

درعین حال از سوی خامنه ای دستور داده شده که هر نوع تصمیم نظامی در جنوب، باید بدون دخالت دولت صورت بگیرد و در این زمینه باید با کارشناسان نظامی بیت همآهنگی صورت بگیرد. مسئول این همآهنگی  "وحید حقانیان" مشاور اجرایی علی خامنه ای تعیین شده و به دولت ابلاغ شده است.
بدنبال این تصمیمات در ابتدای این هفته مجتبی خامنه ای به همراه مشاورین نظامی بیت رهبری به جزیره قشم رفته و از تنب بزرگ دیدن کرده است.