-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۰ دی ۲۷, سه‌شنبه

شبکه های ایران وپاکستان، مدیریت نامحسوس خود را برامنیت ملی افزایش داده اند؟


اتاق تحلیل وخبر: پاکستان به طورمرموزی دوباره دست «برادری» به سوی کابل دراز کرده است. ایرانی ها تلاش دارند با بهره گیری از رابطۀ ناساز پاکستان با امریکا و دشمن تراشی های حکومت کابل نسبت به امریکا، زمینۀ اتحاد عمل بین کابل واسلام آباد را مساعد کند که هدف آن، ایجاد بستر دردسر برای امریکاییان در میدان افغانستان است. درگزارشی که درزیرمی خوانید، نشانه های مشکوکی ازیک تحول درعملکرد ریاست امنیت ملی مشاهده شده است.
رادیو آزادی گزارش داد که ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان به اساس یک ستراتیژی جدید نمی خواهد تا به پرسش های خبرنگاران در مورد مسایل مختلف و رویداد های جاری در کشور پاسخ بدهد.
پیش از این اداره استخبارات افغانستان بر علاوه ی ارایه معلومات در مورد رویداد ها امنیتی کشور به خبرنگاران، در باره ی گروه ها و کشور های دخیل در این حوادث نیز به خبرنگاران و مردم معلومات می داد.

اما از چندی به این طرف، ریاست امنیت ملی افغانستان از ارایه ی معلومات در این مورد هم چنان خودداری می کند.

لطف الله مشعل سخنگوی ریاست امنیت ملی افغانستان به روز دوشنبه در نشست خبری هفته وار این اداره تنها معلوماتی را در اختیار خبرنگاران گذاشت که از سوی اداره استخبارات کشور ترتیب گردیده بود.

آقای مشعل گفت که بر اساس ستراتیژی جدید این اداره، نمی تواند به سوالات خبرنگاران جواب بدهد:

« چند مساله ی مهم در رابطه به دستآورد های ریاست عمومی امنیت ملی است، اما بدبختانه بعد از تغییر پالیسی اداره ما، نمی توانم طبق معمول به سوالات تان پاسخ بگویم.»

نشست خبری امنیت ملی برای یک مدت کوتاه به تعویق انداخته شده بود که بالاخره دو هفته قبل با این ستراتیژی جدید دوباره آغاز گردید.

با آنکه آقای مشعل از اظهار نظر در مورد این تغییر ابا ورزید، اما یک منبع دیگر اداره ی امنیت ملی به شرط افشا نشدن نامش گفت که این موضوع با تحولات سیاسی ارتباط دارد.

به گفتهء این منبع، تغییرات جدید در بخش ارایه معلومات از جانب این اداره، موقت خواهد بود و به زودی به شکل عادی اش برخواهد گشت.

اما شماری از آگاهان یگانه هدف این عملکرد جدید ریاست امنیت ملی را جلوگیری از انتقادات در برابر کشور پاکستان دانسته و می گویند که بدین گونه تلاش می شود که روی حقایق پرده انداخته شود.

احمد سعیدی یکی از این آگاهان می گوید که شماری از حلقات پاکستان در نهاد های حکومت نفوذ کرده و می خواهند تا از نشر حقایق جلوگیری کنند:

« آن ها کسانی اند که منافع ملی پاکستان را بر منافع ملی افغانستان مقدم می دانند و تلاش می کنند تا علیه کشور پاکستان حرفی زده نشود. در داخل نظام حکومت نیز مهره های زنجیری دارند. به اصطلاح نزد ایران و پاکستان دهن پر آب دارند و این دو کشور برایشان پول داده و نمی گذارند که جوانان ما حد اقل حقیقت را به رسانه ها بگویند تا مردم ما آگاه شوند. این یک نوع خفه کردن و خیانت است.»

خواستیم تا در باره این مساله نظر مقامات بلند رتبه ی حکومت افغانستان را نیز بگیریم اما با وجود تلاش های فراوان موفق به تماس با آنها نگردیدیم، ولی در گذشته حکومت افغانستان این گونه اتهامات را شدیداً رد نموده است.

تغییر تازه در شیوه ی معلومات دهی به خبرنگاران از سوی ریاست امنیت ملی افغانستان در حالی بوجود آمده است که به گفته آگاهان مداخله کشور های همسایه در کشور ادامه دارد و در این قسمت مردم به معلومات نیاز دارند.

به گفتهء این آگاهان اگر حکومت افغانستان این تصمیم را به هدف خوب نگهداشتن روابط با همسایه هایش گرفته باشد، درست نیست، زیرا رسانه های کشور های همسایه به گونه کاملاً آزاد در مورد رویداد های افغانستان بحث می کنند.