-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۰ بهمن ۸, شنبه

هیأت طالبان وارد قطر شد

یک هیأت پنج نفری گروه طالبان که از سوی ملاعمر برگزیده شده اند، به قطر رسیده اند. مولوی قلم الدین به دیلی تیلگراف گفت: فرستاده های طالبان  سهیل شاهین وشهاب الدین دلاور که به زبان انگلیسی سخن می گویند، به زودی دفتررسمی طالبان را درقطر می گشایند. ذبیح الله مجاهد نیز از سفر هیأت طالبان سخن گفته اما از دادن جزئیات بیشتر امتناع کرده است.

 به نظرمی رسد که درآستانۀ آغاز مذاکرات رسمی میان نمایندگان طالبان وفرستاده های امریکایی، درموقف سخت طالبان تغییراتی رونما شده است. ارسلا رحمانی یک مقام سابق طالبان گفت که طالبان موقف خود را منعطف کرده اند اما به رسانه ها اجازه داده نخواهدشد که از مرکزآن ها درقطردیدن کنند. وی درگفت وگو با رویترز گفت که طالبان با استفاده از زور درافغانستان عمل نخواهند کرد وهرکس به توان استعداد خوددررقابت های قدرت سهیم خواهد شد. این اظهارات آقای رحمانی به هیچ وجه نظررسمی گروه طالبان نیست وتا کنون هیچ نشانه یی ازانعطاف درموقف آنان مشاهده نشده است. برخی کارشناسان بدین باورند که مذاکرات سخت ودشواری درپیش است وتا زمانی که طالبان جایگاه خود را درمذاکرات تثبیت نکرده باشند، مواضع سیاسی خود را به رسانه ها توضیح نخواهند داد.