-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۰ بهمن ۷, جمعه

اشرف غنی احمدزی: وضع امنیتی ننگرهار وخیم است

داکتر اشرف غنى احمدزى این سخنان را درمراسم انتقال مسئولیت های امنیتی به ارتش افغانستان ابرازکرد. وی گفت که امنيت ننگرهار رو به وخامت است و موجوديت افراد مسلح غيرمسوول و زورمندان ، تهديد بزرگ به امنيت اين ولايت ميباشد.
وى  افزود که اگر اقدامات اساسى صورت نگيرد؛ امنيت ننگرهار خرابتر خواهد شد.

داکتر احمدزى افزود که سو استفاده افراد بانفوذ از نفوذ شان در ننگرهار، موجوديت افراد مسلح خودسر و تهديد هاى سرحدى، از جمله  چالش هاى است که امنيت اين ولايت را با تهديد مواجه ساخته است.
وى افزود: (( کسانيکه از نظام منفعت زياد به دست آورده اند، اکنون ريشه هاى نظام را قطع دارند. ))
داکتر اشرف غنى احمدزى گفت که اگر پوليس توان مقابله با تهديد هاى داخلى را ندارد، رئيس جمهور از اردوى ملى کار گيرد.
به گفتۀ وى، نه تنها اينکه امنيت ننگرهار به دليل منطقه وسيع سرحدى تحت تهديد قرار دارد، ناامنى کنر و نورستان نيز بر آن تاثير ميکند.
وى انتقاد کرد  که در کشور به قربانى هاى پوليس و اردوى ملى به ديده درست نگريسته نميشود.
سترپاسوال عبدالرحمن رحمن معين امنيتى وزارت امور داخله در اين مورد به خبرنگاران گفت که اعضاى پارلمان و شوراى ولايتى بايد با ارگان هاى امنيتى همکارى نمايند.
وى افزود: (( ما دهن  کج را ميتوانيم با بوکس راست  بسازيم ، رهـبران سياسى بايد اين مشکل را حل سازند.))
سترجنرال شيرمحمد کريمى لوى درستيز کشور در نشست خبرى گفت که اخلال گران در داخل کشور دشمنان اردوى ملى نيستند، به همين دليل بر ضد شان عمليات کرده نميتوانند.
 وى افزود که با سپردن مسووليت هاى امنيتى به نيروهاى افغان، اين مشکل همانند هرات در ننگرهار نيز حل خواهد شد.
محمد حنيف گرديوال معاون و سرپرست ولايت ننگرهار نيز زورمندان را تهديد بزرگ در برابر امنيت ننگرهار خواهد.
وى افزود: ((حمل اسلحه غيرقانونى توسط زورمندان ما را نيز نگران ساخته است. ))
گرچه گرديوال از کسى نام نگرفت و در اين مورد از مرکز خواهان کمک گرديد، اما عبدالرحمن رحمن معين امنيتى وزارت امور داخله، اين افراد را اعضاى پارلمان و شوراى ولايتى خواند.
گفتنى است که در اين اواخر، حضورافراد مسلح غيرمسوول و زومندان مردم ننگرهار بخصوص شهريان جلال آباد را نگران ساخته است.
تاجران ننگرهار چندى قبل گفته بود که افراد مسلح در شهر از آنها باج ميگيرد و هشدار داده بودند که اگر اين مشکل حل نشود، آنها مجبور به ترک منطقه خواهند شد.
يک تاجر به نام گل مراد گفته بود که افراد مسلح حاجى جمال قدير رئيس شوراى ولايتى ننگرهار بر فابريکه وى حمله کرده، ماشين هاى آنرا تخريب و کارگران را لت و کوب نموده بودند.