-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۰ بهمن ۶, پنجشنبه

حکومت «موازی» طالبان فعال تر شده است

باشنده گان دشت لیلی ولسوالی قوش تپۀ ولایت جوزجان،از جمع آوری پول عشر و زکات توسط طالبان مسلح شکایت دارند.
آنها میگویند که طالبان از هر چهل گوسفند، یک گوسفند یا پول معادل آنرا میگیرند و این مسئله باعث بروز مشکلات برای مالداران در این منطقه گردیده است.

یکتن از مالداران که نخواست نامش در گزارش ذکر شود، به پژواک گفت: «ده مناطق بزغاله خور،ختای سای، آقچه گی ها و قدوغلی دشت لیلی، طالبان مسلح رفت و آمد داشته و از مالداران پول زکات میگیرن.»
وى علاوه کرد که طالبان مسلح از چهل گوسفند، یک گوسفند یا پول آنرا چهار تا پنجهزار افغانی نقد اخذ میکنند و برای مالدار، یک تعرفه که در آن نام مالدار و مقدار پول گرفته شده از سوی طالبان مسلح ذکر شده، میدهند.
به گفتۀ این مالدار،این کار از مدت ٢٠ روز بدینسو ادامه دارد وهیچ کسی نیست که جلو این افراد را بگیرد.
جمعه گفت:«هفتۀ پیش یک گوسفندمه بردن، برى کلان طالبا شکایت کده نمیتانیم؛ بخاطریکه محل بودوباش شانه نمیفامیم.»
مالدار دیگری که وى نيز نخواست نامش ذکر شود، به پژواک گفت: «ده منطقۀ ما مردم، طالبا موترسایکل سوار میایه و از مردم، پول عشر و زکات میگیره.»
به گفتۀ وی، در مربوطات قرای دشت لیلی، بیش از ٦٠٠ هزار راس مواشی وجود دارد، که از همه مالداران، طالبان مسلح مصروف جمع آوری زکات اند.
نامبرده افزود که از این مسئله به ولسوالی و قوماندانی امنیۀ ولایت جوزجان نیز شکایت نموده اند؛ اما تاکنون اقدامی به خاطر جلوگیری از این عمل، صورت نگرفته است.
امین الله ولسوالی قوش تپه نیز در گفتگو با پژواک، این مشکل مردم را تایید کرده و گفت: «طالبان در٥٠ کیلومتری اطراف ولسوالی، در دشت لیلی گاهگاهی ظاهر میشوند.»
وی اظهار داشت که مسئله جمع آوری عشر و زکات توسط طالبان مسلح،بیشتر در مناطق بزغاله خور، ختای سای، قدوغلی، آقچه گی ها و مجید قدوق اتفاق می افتد.
به گفتۀ امین الله،طالبان مسلح بطور پراکنده به این کار دست زده و بیشتر از طرف شب، این کار را میکنند.
سمونوال محمد صادق مرادی آمر امنیت قوماندانی امنیۀ جوزجان، به پژواک گفت که بخاطر جلوگیری از اخلالگری های طالبان مسلح، گزمه های سیار را در مناطق دشت لیلی رویدست گرفته اند.
به گفتۀ وی، این کار آنها بطور منظم انجام می شود؛ اما ساحۀ دشت لیلی یک ساحۀ وسیع بوده و مشکل است تا تمام نقاط را بطور دقیق کنترول نمایند.
وی با بیان اینکه طالبان در مواقع گزمۀ پوليس، محل را ترک مینمایند، افزود که طالبان مسلح بیشتر از طرف شب، برای مردم مزاحمت کرده و از آنها عشر و زکات جمع می کنند.
اما طالبان مسلح، این گفته های مردم را رد کرده و می گویند که صحت این موضوع، تحت تحقیق آنها قرار دارد.
ذبیح الله مجاهد یکتن از سخنگویان طالبان مسلح، در گفتگو با پژواک اظهار داشت که موضوع، تحت تحقیق آنها می باشد.
به گفتۀ وی،در صورتی که این کار از سوی افراد آنها انجام شده باشد، این افراد مجازات خواهند شد.
این درحالی است که سال گذشته نیز سه گروپ از طالبان مسلح، در ولسوالیهای درزاب و قوش تپۀ ولایت جوزجان، از مردم عشر و زکات میگرفتند.