-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۰ بهمن ۱۱, سه‌شنبه

چه می توان گفت؟در باره این چند تابلو که یکی از دوستان فیسبوکی پیک نت در ایران، آن را روی فیسبوک خود منتشر کرده و ما آنها را به امانت گرفته 
و منتشر کرده ایم، چه می توان نوشت؟ خود باندازه کافی گویای طرز اندیشه حاکمیت است.