-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۰ دی ۲۸, چهارشنبه

جهل خنده آور ملایان کافر اندرون ایران


این آخوند تلویزیون ایران می گوید: آلت تناسلی معاویه را گژدم گزید، حاصلش شد یزید!