-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۰ بهمن ۸, شنبه

مردم، آذوقه جنگی در فروشگاه ها می خرند!

درین عکس یکی از فروشگاه های "سپه" در منطقه گیشا در تهران است. تقریبا جنسی برای خرید باقی نمانده است. مردم درانتظار روزهای سخت آینده، آذوقه ذخیره می کنند. 
پیام دریافتی ازتهران- پیک نت
سلام- من از منطقه گیشا این پیام را برایتان می نویسم. اینجا وضع وحشتناک شده. باورتان نمیشود، امروز رفته بودم یکی از فروشگاه های سپه. همه حبوبات و ماکارونی به مقدار زیاد می خریدند.
عده ای به مردم توصیه می کردند کنسرو قوطی بخرید. می گفتند این بار اگر جنگ شود، مثل جنگ عراق نیست، گاز و برق و آب در معرض خطر است و اگر اینها صدمه ببیند، امکان پختن ندارید. کسانی که بچه کوچک دارند بشدت نگرانند. دلهره مثل خوره به جان مردم افتاده است. همه به حکومت فحش میدهند. از بالا تا پائینش که احمدی نژاد است. زیر و روی کل نظام را میگویند. هیچ ترسی از بردن نام افراد هم ندارند، حتی با صفات بد.
نارضائی بیداد میکند. گرانی از یک طرف و خطر جنگ از طرف دیگر. من زبانم نمی گردد این را بگویم که مردم دیگر از موسوی و کروبی هم عبور کرده اند. یعنی می گویند که وضع دیگر آنقدر خراب شده که از دست آنها هم کاری ساخته نیست. همه از جنگ می ترسند، اما در همان حال، علنی می گویند که شاید با حمله از شر اینها خلاص شویم.
یه تلنگر کافیه تا همه چیز زیر و رو شود. این فکر که جوان ها برای جنگ سینه سپر کنند، خواب و خیال حکومت است. هیچکس حاضر نیست برای حکومت بجنگد. زندگی بازماندگان جنگ عراق و اثرات آن جنگ را مردم می بینند. در محلات فقیر تهران، گرانی و آزاد شدن نرخ مایحتاج اولیه مردم مثل نان از یک طرف و تاخیر و ناتوانی در پرداخت یارانه ها از سوی دیگر شرایط شورش را بوجود آورده است.
مردم اسم اختلاف بین حکومتی ها را گذاشته اند قداره کشی مشایی و مجتبی. در همان فروشگاه سپه مردم با اشاره به حمله به ایران می گفتند: نمی دانیم چرا اینقدر فس و فس می کنند!
شما خودتان حدس بزنید که جان مردم چگونه به لبشان رسیده که ویرانی و مرگ را به وضع کنونی ترجیح میدهند.
(پیک نت- ما درعین حال که توانستیم با نویسنده این پیام تماس برقرار کرده و جزئیات بیشتری را از او بپرسیم، خود تفسیری بر این گزارش نمی افزائیم.