-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۰ دی ۱۵, پنجشنبه

اسد الله حنيف در سفارت كويت چه می کند؟


برگرفته ازتارنمای شبکۀ اطلاع رسانی افغانستان
چندی قبل نبشته ای توسط فاضل حسینی راجع به مشکلات افغانها در سایتهای مختلف به نشر رسیده بود، و در آن از بی تفاوتی سفیر کشور در مورد برخى از مشکلاتى كه افغانها به آن سردچار اند سخن رفته بود و در آن همچنان از بی کفایتی و غصب بورسیه ها توسط ایشان؛ که بنده با شمارى از آنها موافق ام و این معضله تا کنون كماكان به حال خود باقى است و نبشته حاضر بیانگرهمان مسلسل گذشته است.

درست آقای سفیر که پست سفارت را در اين شرايط بحرانى کشور غنیمت و فرصت تکرار ناشدنی می پندارد، زيرا وى به اساس كدام لياقت و شايستگى به آن منصوب نشده است بلكه از راه واسطه و سالوسى به آن راه يافته وى بر علاوه بی توجهی شان به مشکلات هموطنان، همه شاهد یکه تازی های آقای سفیر در قسمت بورسیه های تحصیلی و برخى موارد ديگر هستند.
سال قبل وی با مجرد تقرر شان دو محصل را که اسناد شان از کابل ارسال شده بود، از بورسیه محروم نمود و به عوض آن دو دانشجو؛ دو تن ديگر را از نزد خود معرفى نمود كه یکی آنها از بستگان خود و دیگر آن هم مربوط به یک دوست شان ميگرديد. اما آن دو محصل اولى بيچاره كه ماهها در كابل به انتظار شنيدن خبر خوش پذيرش خود در كويت بودند؛ از حق شان محروم ساخته شدند که بالآخره شخص قريب به خود شان جذب دانشگاه شد و کاندید دومی که در آخرین فرصت به بورسيه معرفی شده بود بخاطر عدم واجد شرایط بودن رد شد و یک بورسیه سر انجام سوخت و يك متعلم ديگرى كه به معهد دينى معرفى شده بود، به بهانه ديگرى از بورسيه اش محروم ساخته شد.
من نميدانم كسى كه آينده يك محصل را خراب ميسازد و يا بورسيه تحصيلى را كه جوانان ما سخت نيازمند به آن اند بى باكانه و با بى تفاوتى از دست ميدهد چه حكمى داشته باشد و در پيشگاه خدا چه جواب خواهد داد ؟
ضايع كردن يك امانت چه قدر بزرگ است و لو توسط هر شخص و داراى هر صفتى كه باشد صورت گيرد.

سپس وی در یک ضیافت که در خانه اش ترتیب داده بود، به گفته یک دوست که در آن روز حضور داشت به همه گفته بود که اسناد دانشجویان کاندید بورسیه ها برای سال آینده همین اکنون نزد ما آماده است و ما قبلا از وزات خارجه اسناد دانشجویان واجد شرایط را خواسته ایم تا معطلی در بورسیه ها رخ ندهد و تجربه سال قبل تکرار نشود.
به همین منوال سال جدید تحصیلی در کویت آغاز شد و همه منتظر ورود دانشجویان جدید به کویت بودیم تا از امکانات تحصیلی در کویت جوانان تشنه به دانش ما بهره مند شوند، اما بدبخانه امسال بدتر از گذشته هیچ دانشجویی وارد دانشگاه کویت نشد و بالآخره دانستیم که هیچ کسی معرفی نشده بوده مگر اینکه کدام پنهان کاری وجود داشته باشد.
به همین ترتیب وعده ای که وی سپرده بود صرف يك جنبه تبليغاتى و فعال جلوه دادن خود بود که گفته میشود مهمانان هم اغلبا از طیف دانشجویان و استادان بودند، وی میکوشید تا قناعت آنان را با حرفها و وعده هاى خود فراهم سازد که همه خوش باورانه آن محفل را ترک گفته و لی گذشت زمان چیز دیگر را ثابت ساخت.

به هر حال همه انتقاداتی که در نوشته قبل از آن یا دهانی شده بود؛ بجاه و درست بود و صرف در برخى از موارد كه من با آن موافق نيستم، زیرا تا حال ورق افغانستانی ها را کسی نسبت به مشکلات شان بلند نکرده و با همان رنج و درد خود که داشتند دست و گريبان اند ( و فقط همان قدر که نتیجه انگشت نگاری زود تر بیرون میشود و سهولت هايى در اين زمينه به نحوى ايجاد شده است) و ویزای ورودی به کویت به روی افغانستانی ها بسته است و به وضع فرهنگی و اجتماعی آنان توجه صورت نمی گیرد و از همه مهمتر قسمي كه قبلا ياد آورى شد، آقای سفیر به همان مرکب خود سوار است و با سرنوشت دانشجویان افغانستانی بازی میکند و از 4 بورسیه به دانشگاه هیچ یک تا کنون معرفی نشده و در معهد دینی هم بنابر گفته ( يك دوست نزديك به پسر سفير كه به گفته شان كه در دانشكده زبان و ادبيات درس ميخواند) یکی از اقارب جناب سفير جذب شده است.

بناء این سلسله عملكردها بی اعتمادی مردم را نسبت به سفارت و شخص سفیر باعث گشته است و مردم که با آمدن سفیر جدید امیدواری های زیادی داشتند و فكر ميكردند كه ايشان شايد نظر به وعده هاى خود بتوانند اولا در رفع مشكل افغانستانی ها بكوشند كه سخت نيازمند مساعدت اند و دوما تلاش كند تا شمار بورسيه ها را زياد ساخته كه بزرگترين خدمت به افغانستان محسوب ميشود و اشخاص مستحق را به دور از روابط خانوادگى به بورسيه ها معرفى دارد كه از داخل اسناد شان ارسال ميشود.
متأسفانه نه تنها كه به شمار بورسيه ها افزوده نشد بل همان سهميه موجوده در معرض خطر قرار دارد به اين ترتيب يا كسى معرفى نميشود و يا افراد و ابسته به سفير به آن راه ميابند و نمونه آن باطل شدن يك بورسيه در سال قبل بود.

راستگوي از كويت