-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۰ بهمن ۸, شنبه

این نظام نه جمهوریست و نه اسلامی

درحالی که تحریم های بین المللی، رهبران رژیم ایران را روان پریش کرده، مهدی کربی ملقب به «شیخ اصلاحات» ایران هنوز هم از صراحت گویی های خویش کوتاه نیامده است. گزارش حاکی است که آقای کربی به سلول انفرادی انتقال داده شده است. درگرماگرم بحران وتهدید قیام مردم ایران، مهدی کربی مردم را تشویق کرده است که انتخابات مجلس را تحریم کنند. به نظرمی رسد که مقامات از اظهارات کربی بیشتر از دیگر «معاندان» ترس دارند. هم اکنون نگرانی ها از سرنوشت کربی درحال افزایش است.