-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۰ بهمن ۷, جمعه

هشدارمافیا: اگر کوکنار نکارید، جریمه خواهید شد!

مسوولان اداره ی مبارزه با مواد مخدر ولایت هلمند می گویند، شماری از شبکه های استخباراتی کشور های همسایه به خصوص آی اس آی دهاقین را در ولایت هلمند تشویق به کشت کوکنار می کنند.

وزارت مبارزه علیه مواد مخدر افغانستان این را تایید می کند که مافیای مواد مخدر دهاقین هلمند را به کشت کوکنار تشویق می کنند، اما به گفته ی آنان، شواهدی در دست ندارند که نشان بدهد شبکه آی، اس، آی به این کار دست می زند.

ذبیح الله دایم سخنگوی وزارت مبارزه علیه مواد مخدر به روز پنجشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت، در همکاری با وزارت داخله تلاش می کنند تا مانع فعالیت مافیای مواد مخدر در کشور شوند:

« مافیای جهانی به طور مستقیم دخالت دارند و جدی در این زمینه کار می نمایند، دهاقین را از طرق مختلف، تشویق یا تهدید مجبور می سازند که دست به کشت کوکنار بزنند.
حتی در برخی از ولایات به دهاقین هشدار داده شده است که اگر کوکنار کشت نکنید از 40 هزار تا یک صد هزار افغانی جریمه نقدی می شوید.»

به گفته آقای دایم، تا اکنون چندین شبکه بزرگ مواد مخدر را در ولایت هلمند دستگیر کرده اند.

این در حالیست که یک روز پیش کماالدین شیرزی آمر امنیت و  مسوول کمپاین محو کشت کوکنار ولایت هلمند به رادیو آزادی گفته است، شواهد و اسنادی موجود اند که شبکه های استخباراتی آی، اس، آی پاکستان دهاقین را در ولایت هلمند وادار بر کشت کوکنار می نمایند.

آقای شیرزی در ادامه چنین گفت:

« فوج و شبکه آی، اس، آی کوشش می نمایند که به شیوه های مختلف وطن ما را نا آرام نمایند، یک نوع دخالت مستقیم آنها اینست که مردم ما را چنان تشویق می نمایند که اگر شما کوکنار کشت نمایید از آن انواع مختلف مواد مخدر تهیه می شود و آنرا به کشورهای اروپایی به کافرها انتقال می دهیم تا آنها به مرض اعتیاد آغشته شوند.»

در همین حال مقامات وزارت مبارزه علیه مواد مخدر افغانستان می گویند، کمپاین محو کشت کوکنار در ماه فبروری سال روان میلادی در ولایت هلمند آغاز می گردد.

گزارش ها در مورد تلاش پاکستان برای تشویق دهاقین هلمند جهت کشت کوکنار در این ولایت در حالی پخش می شوند که به اساس یک گزارش سازمان ملل متحد، در سال گذشته میلادی تریاک تولید شده در افغانستان، نسبت به سال 2010 بیش از شصت درصد افزایش را نشان می دهد.