-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۰ دی ۱۲, دوشنبه

سخنان مارشال فهیم یا احمدضیاء مسعود، کدامیک قابل باور است؟

 احمدضیا مسعود با حضور در جمع یک تعداد ازساکنان ولایت "کاپیسا"، اظهار داشت: دولت افغانستان با نادیده گرفتن منافع ملی این کشور، به شکلی از اشکال از طالبان حمایت می‌کند.

 اما وی نگفت که وقتی خود ایشان معاون اول آقای کرزی بود، چرا رسماً از موضع گیری های کرزی دربرابر طالبان انتقاد نمی کرد وچرا دراعتراض به این سیاست، برای نشان دادن صداقت خود ازمقامش استعفا نداد؟
معاون سابق رئیس جمهور افغانستان، حضور نیروهای جهادی را در ساختار سیاسی دولت، بی ارزش عنوان کرد و گفت: نقش برادرانی که به نمایندگی از مجاهدین در ساختار سیاسی دولت حضور دارند، نمادین است.
 این اظهارات اهانت آشکار به چهره های مهم جهادی ومقاومت است که فعلاً در حکومت آقای کرزی درمقامات معاونت اول ریاست جمهوری ووزارت داخله ایفای وظیفه می کنند. سه ماه پیش مارشال فهیم معاون آقای کرزی درگفت وگو با بی بی سی گفت که تمامی مسایل وسیاست گذاری ها پس ازمشوره و پذیرش وی از سوی کرزی به مرحله اجرا درمی آید. حال روشن نیست که بین سخنان آقای ضیاء مسعود و مارشال فهیم کدامیکی باور کرد؟
سوال اساسی این است که شخص آقای ضیاء مسعود درچهارسال کاری اش به حیث معاونت اول ریاست جمهوری، از کمترین صلاحیت واعتبار مالی وتأثیرگذاری درسیاست های حکومت برخورد دار بود. درآن زمان وی چرا به رسم اعتراض ازجایگاه دولت مستعفی نشد؟ درین رابطه شواهد زنده، مدارک واسناد کافی وجود دارد که کرزی درهیچ یک ازمسایل با ایشان مشورت نمی کرد ومانند یک سلطان مقتدر برخورد می کرد. 
آقای ضیاء مسعود، تصریح کرد: برادران جهادی در دولت، هیچ نوع قدرتی ندارند و همه کارها و فعالیت‌های آنان در راستای تحکیم قدرت تیم فعلی است.
با این گونه سخنان، نمی توان جامعه را که با عقل وشعور شان قضایا را دنبال می کنند، قناعت داد. نباید با این گونه سخنان، به طور تلویحی نشان داد که مردم احمق اند. مردم احمق نیستند. 
 
وی ضمن هشدار نسبت به اوضاع فعلی افغانستان، خاطر نشان کرد: اوضاع فعلی کشور نابسامان است زیرا دولت نتوانسته است در 10 سال گذشته خواسته‌های مردم را برآورده سازد. 

رئیس جبهه ملی با تأکید بر ایجاد تغییرات اساسی در نظام فعلی، گفت: باید در افغانستان یک نظام پارلمانی به میان آید. 
 
جبهه ملی افغانستان که ضیاء مسعود در راس آن قرار دارد  متشکل از چندین حزب و جریان سیاسی است که حدود 2 ماه پیش اعلام موجودیت کرد. بازوی های اصلی این جبهه جنبش ملی اسلامی جنرال دوستم وحزب وحدت اسلامی مردم افغانستان به رهبری  حاجی محمد محقق اند. اما معلوم نیست که نیرو ووزن مردمی وسیاسی ضیاء مسعود از میان کدام طیف اجتماعی وسیاسی درجبهه ملی قابل تشخیص است؟ درحالی که ائتلاف ملی افغانستان مجموعه یی نسبتاً گسترده یی از محورهای ضدطالبان اند.