-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۰ دی ۱۴, چهارشنبه

ایجاد دفتر سیاسی برای طالبان در قطر به ضرر پاکستان است

ویسا
ویسا نوشته است، با گشایش دفتر سیاسی برای طالبان در قطر، پاکستان فرصت دریافت امتیازات را از جامعه ی بین المللی از دست خواهد داد.

روزنامه به استناد از یک گزارش روزنامه ی پاکستانی "جنگ" نوشته است، اگر این دفتر ایجاد شود و طالبان با مقام های امریکایی به تفاهم برسند، فشار ها بر پاکستان افزایش خواهند یافت.

به نوشته ی روزنامه، ده ها طالب از کویته و دیگر مناطق پاکستان به قطر رفته اند.

روزنامه نوشته است، ایالات متحده ی امریکا صد ها ملیون دالر را برای مصارف بود و باش این افراد در قطر اختصاص داده است.

نویسنده ی مطلب می نویسد، در صورتی که حکومت افغانستان در این پروسه شامل ساخته شود، اقدام جدیدی در زمینه ی تامین صلح و ثبات در کشور بوده می تواند.

روزنامه به تلاش ها جهت آزاد ساختن زندانیان طالب از زندان نیز اشاره کرده و نوشته است، امریکا مصروف اجرای گفتگو های پنهانی با طالبان در این مورد است.

اراده
اراده هم به مساله گفتگو های پنهانی طالبان و امریکا در قطر نظری افگنده و نوشته است، طالبان و امریکایی ها روی رهایی زندانیان طالب از گوانتانامو صحبت می کنند.

روزنامه به نقل از وزارت خارجه ایالات متحده ی امریکا نوشته است، جدا ساختن طالبان از شبکه ی القاعده بخشی از ستراتیژی آنان را تشکیل می دهد تا این شبکه مراکز امن را در افغانستان دوباره ایجاد نکند.

روزنامه می نویسد، گفتگو های قطر بدون حضور و آگاهی دولت افغانستان صورت می گیرد.

به نوشته ی روزنامه، از مذاکرات جاری میان طالبان و امریکا بر می آید که حضور نماینده گان دولت افغانستان در این مذاکرات برای مقام های امریکا و طالبان اهمیتی ندارد.

هیواد
روزنامه ی هیواد به عملیات شب هنگام نیروهای بین المللی در افغانستان توجه کرده و نوشته است، در این عملیات بیشتر به غیر نظامیان صدمه می رسد.

به نوشته ی روزنامه، اجرای این عملیات در تضاد با منافع ملی کشور است.

روزنامه از موضع گیری حکومت افغانستان بخاطر توقف راه اندازی این عملیات حمایت کرده است.

روزنامه نوشته است، این عملیات بیشتر به اساس معلومات نادرست اجرا می شود.

اراده
روزنامه ی اراده به توانایی نیروهای افغان جهت اجرای عملیات شب هنگام توجه کرده است.

به نوشته ی روزنامه، وزارت دفاع ملی افغانستان گفته است، بنابر بعضی مشکلات تخنیکی نیروهای افغان قادر نیستند تا این عملیات را به طور مستقلانه راه اندازی کنند.