-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۰ بهمن ۷, جمعه

نوميد مشو- کتابى که يک روحانى سعودی از يک زن نويسنده سرقت ادبى کرد

كشور سعودى اخيراً شاهد يك سرقت ادبى بدفرجام و پرجنجال بود. يك طرف اين ماجرا خانم نويسنده اى به نام سلوا العضيدان و طرف ديگر آن دكتر عائض القرنى است كه روحانى مى باشد.

سلوا العضيدان مى گويد: دكتر عائض القرنى سعى كرد در برخورد اوليه ام با اين سرقت ادبى، ده هزار ريال سعودى به من بدهد و ساكتم كند. لذا تصميم گرفتم تماس مستقيم با او را رها كرده و از راه قانون و دادگاه حقم را از او بگيرم.


اين بانوى نويسنده ى سعودى توضيح مى دهد: كتابم مراحل انتشار را در سال 2007 مى گذراند كه نسخه هايى از آن را به دكتر عائض القرنى و چند ديگر هديه دادم. 

او هم نامه ى تشكر و تقدير فرستاد و من بخشى از نامه اش را در تاييد كتاب، در كنار نظر ديگران در پشت جلد كتابم آوردم.

به گفته ى اين خانم، سرقت ادبى با جابجا كردن بعضى مطالب و حتى آوردن مقدمه ى كتاب در بخشى از يكى از فصول كتاب انجام شد. لذا من مات و شگفت زده به مقايسه مطالب پرداختم و اعتراضم را از طريق همسرم به اين شيخ رساندم.

سلوا العضيدان مى افزايد: وقتى شنيدم او به همسره گفته است"سلوا مثل دخترم مى ماند و من از دل او در مى آورم. به خانه تان مى آيم و 10 هزار ريال به او مى دهم." عصبانى شدم و از ادامه صحبت با وى نوميد گشتم.

دكتر القرنى حتى پذيرفته بود كتباً عذرخواهى كند و از ادامه انتشار كتاب جلوگيرى نمايد. اما چون همزمان با برگزارى نمايشگاه، كتاب را منتشر ساخته بود از جمع آورى نسخه هاى موجود سرباز زده بود.

خانم نويسنده پس از آنكه حكم دادگاه به نفعش صادر شد و روحانى مذكور را محكوم به پرداخت 300 هزار ريال سعودى كرد، گفت: همين كه همگان دانستند چه كسى اين كتاب را نوشته است، برايم از هر چيزى مهم تر است.

جالب آنكه اين زن مى گويد: دكتر القرنى را چهره اى معتبر و سرشناس مى دانستم و تحت تاثير دانش و فضل او قرارگرفته بودم.