-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۰ بهمن ۱۱, سه‌شنبه

طالبان : اگرمذاکره کنیم با امریکا می کنیم نه با حکومت کابل
افغان اسلامی آژانس خبر داده است که طالبان بازهم تکرار کرده اند که حاضر به گفت وگو با دولت افغانستان نیستند. طالبان به حواله این خبرگزاری گفته اند که تا کنون در گفت وگوی امریکا طالبان پیشرفت چندانی نکرده و نمایندگان طالبان هنوز هم در قطر آزادانه رفت وآمد کرده نمی توانند. آنان گفته اند که آن ها فقط حاضراند با مقامات امریکایی گفت وگو کنند.
رحیم الله یوسفزی مدیر روزنامه نیوز پشاور می گوید، حکومت های پاکستان و افغانستان به دلیل ناراضی اند که چرا در پروسهء صلح قطر آن ها از نظر انداخته شده اند.

 به گفته وی اسلام آباد به همین دلیل تصمیم گرفته است تا یک هیات عالی رتبه خود را به کشور همسایه افغانستان بفرستد.

 
بر اساس گزارش ها، گفتگوها در قطر مستقیماً میان مقامات امریکایی و طالبان صورت گرفته است که تا حدی در این مذاکرات آلمانی ها نیز سهم دارند.
 
رحیم الله یوسفزی در پاسخ این سوال که مذاکرات صلح بدون اشتراک حکومت پاکستان و افغانستان تا چه حد موثر خواهد بود، به رادیو آزادی گفت:

 
نه افغانستان از موضوع با خبر است که در قطر چه واقع شده و برای طالبان چه امکانات داده می شود و نه هم پاکستان در جریان قرار دارد. هر دو کشور در مورد این مذاکرات خالی ذهن اند. اما بدون اشتراک این دو کشور صلح در افغانستان نا ممکن است.
 
در حالیکه رهبران پاکستان و افغانستان تلاش های را برای بهبود روابط شان انجام داده اند، اما این روابط در ده سال گذشته توام با فراز نشیب های بوده اند.
 
داکتر اعجار ختک رییس شعبهء روابط بین المللی پوهنتون پشاور در بارهء روابط افغانستان و پاکستان می گوید، اکنون زمان آن فرا رسیده است که کابل و اسلام آباد شکایت های قبلی شان را کنار بگذارند و برای آیندهء روشن و با ثبات گام های را بردارند.
 
حکومت افغانستان و کشورهای غربی، پاکستان را حامی طالبان مسلح دانسته می گویند که مخالفین مسلح حکومت افغانستان بیشتر از سوی اسلام آباد حمایت می شوند.
 
 اما گفتگو های مستقیم اخیر میان ایالات متحده امریکا و طالبان، نشان می دهند که رهبران مهم  این گروه اکنون از تسلط پاکستان خارج شده اند.

 
از سوی دیگر گزارش ها می گویند که حکومت افغانستان به کمک پاکستان با برخی از رهبران طالبان که هنوز هم با پاکستان روابط خوب دارند، به میانجی گری عربستان سعودی گفتگوهای را آغاز کرده اند. ولی هر دو جانب از ارایهء جزییات به طور رسمی در این مورد خوداری کرده اند.