-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۰ بهمن ۱۱, سه‌شنبه

محقق: طالبان با ما سازش نخواهند کردمحمد محقق یک تن از مقامات این جبهه دیروز به آژانس خبری رویترز گفت، نگرانی عمیق دارد که ناتو نیروهایش را تا پایان سال 2014 از افغانستان خارج می کند و فرانسه گفته است که از این هم وقت تر یعنی در سال 2013 نیروهایش از افغانستان خارج خواهد کرد.

محقق گفت که این درست نخواهد بود اگر بگویم که طالبان با ما یا متحدین ما سازش کرده و توافق خواهند کرد.

آقای محقق در جریان مصاحبه به آژانس خبری رویترز گفت، فکر نمی کند معجزهء صورت گیرد و طالبان نظر خود را تغییر بدهند، قانون اساسی افغانستان را قبول نموده و به دیموکراسی و آرای مردم احترام کنند.

یک تن از اعضای شورای عالی صلح افغانستان و نماینده سابق طالبان در ملل متحد عبدالحکیم مجاهد هم شرکت کسانی را در پروسهء مذاکرات ضروری می پندارد که سال ها با طالبان جنگیده اند.

آقای دلیلی یک تن از اعضای گروه دیگر مخالف رییس جمهور کرزی یعنی «ایتلاف ملی» می گوید که از پروسهء صلح حمایت می کنند، ولی خواهان شفافیت در مذاکرات اند.

ولی آقای محقق به این پروسه به نظر تردید نگریسته و می گوید که طالبان منتظر خروج نیروهای خارجی از افغانستان اند و به همین منظور در وزیرستان هزاران جنگجو را آموزش داده اند.

محقق گفت، رییس جمهور کرزی و متحدین غربی وی در پروسهء مذاکرات با طالبان از عجله کار می گیرند.