-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۰ دی ۱۳, سه‌شنبه

فرارزنان و دختران ازمنزل افزايش يافته است

ماه سال روان ٣٠٩ مورد فرار زنان و دختران از منزل، در کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان ثبت شده که ٤١ در صد افزايش نسبت به ٩ ماه اول سال گذشته را نشان مى دهد.
لطيفه سلطانى هماهنگ كننده برنامه هاى بخش حمايت و انكشاف حقوق زنان در کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان، به آژانس خبری پژواک گفت که  در نه ماه اول سال گذشته ، ٢١٩ مورد فرار زنان و دختران از منزل در اين کميسيون ثبت شده بود.  
به گفتۀ وى ، در ٩ ماه سال روان،  به دليل  بلند رفتن سطح آگاهی خانم ها از حقوق شان، رسیده گی نهاد های عدلی و قضایی به دوسیه های زنان و ایجاد اعتماد خوب میان مردم و کمیسیون حقوق بشر ، سبب شده است که در جريان ٩ ماه سال روان ٩٠ مورد فرار زنان از منازل بيشتر ثبت گردد .
منبع خاطر نشان کرد که ازدواج هاى اجبارى ، لت وکوب ، خشونت های فامیلی، ترجیح دادن پسران نسبت به دختران و غيره از عوامل فرار زنان و دختران از منزل شده است .
به اساس معلومات مریم زرمتی معاون بخش انکشاف و حمایت حقوق زنان دفترساحوى کابل کميسيون حقوق بشر مى گويد که  بيشتر واقعات فرار از منزل در سال روان در ولايات کابل ، هرات و بلخ ثبت شده است .
به گفتۀ وى، آگاهى در مورد حقوق زنان و دسترسی به محاکم و نهاد های حقوق بشرو جامعه مدنی،  دليل ثبت واقعات بيشتر فرار از منزل در اين ولايات  مى باشد .
مریم زرمتی مى گويد،اين کميسيون تلاش مى کند که در ٢٤ ساعت با خانواده  شخص فراری که به کميسيون مراجعه مى کند،  در تماس شده و مشکل را حل نماید.
اما به گفتۀ وى ، در صورتی که قضیه زمانگير باشد ، دوسیه شخص فرارى به ارگانهاى ذيربط عدلى و قضايى راجع و شخص فرارى به خانه امن فرستاده می شود.
خانه هاى امن در سال ١٣٨٢ به هدف نگهدارى زنان و اطفالى که مورد خشونت خانوادگى قرار مى گيرند، از منزل فرار مى کنند و يا از زندان رها مى شوند؛ ايجاد گرديده است .
بنفشه دختر ٢٥ ساله، باشنده شهرکابل که خواهر و مادرش از مدت يک هفته به اين طرف  در خانه امن در کابل به سر مى برند ، مى گويد که خواهر و مادرش به دليل خشونت فاميلى مجبور به فرار از منزل شده اند.
وى که پدرش قبلا فوت کرده و غرض تعقيب اين موضوع به کميسون حقوق بشرآمده بود ،گفت  که برادرش هميشه خواهر و مادرش را به اشاره خانم خود لت و کوب مى نمود.
به گفتۀ منبع، خانم برادرش همواره برای شوهر خود مى گوید که از مادر و خواهرانش جدا زنده گی کند.
منبع خاطر نشان کرد که سرانجام حدود يک هفته قبل خواهر و مادرش مجبور گرديد که از منزل فرار کنند و به دليلى که کسى ديگرى نداشتند، به کميسيون حقوق بشر مراجعه نمايند.
بنفشه با ابراز رضايت از کار کميسيون حقوق بشر گفت که مسوولين کميسيون  با برادرش تماس گرفته تا غرض حل موضوع حاضر شود؛ اما برادرش تا حال حاضر نشده است.
آژانس خبرى پژواک تلاش نمود تا در مورد فرار دختران و زنان از منزل با وزارت امور زنان نيز گفتگوى داشته باشد، اما موفق با برقرار نمودن تماس با مقام هاى آن وزارت نگرديد.
کميسيون مستقل حقوق بشرافغانستان ، در ماه قوس سال روان اعلام کرد که در نُه سال گذشته؛ بيش از ٣٩ هزار مورد خشونت عليه زنان و دختران در کشور ثبت شده است که اضافه از ١٣ هزار، مورد آنرا لت و کوب تشکيل ميدهد.
قرارمعلومات منبع، بد دادن دختران، ازدواج هاى اجبارى، ازدواج هاى قبل ازوقت، تجاوزجنسى، فرار ازمنزل، منع دختران از رفتن به مکتب وغيره شامل موارد خشونت عليه زنان مى باشد.