-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۰ دی ۲۵, یکشنبه

سه انگیزه امریکا برای حمله نظامی به ایران


سایت مترقی "infowars" در آخرین تفسیر خود از خطر حمله نظامی به ایران و آغاز جنگی تازه در خلیج فارس نوشت:
امریکا با سه هدف می خواهد به ایران حمله نظامی کند. نخست بی پشتوانه کردن حزب الله لبنان، دوم برداشتن گام دیگری در جهت استراتژی جهانی خود برای تسلط بر جهان، سوم، تقابل نفتی با چین. امریکا می خواهد پس از حمله مرگبار به ایران، توازن قدرت جهانی، بویژه توازن اتمی جهان را یکبار دیگر بررسی کند. دراین ارزیابی، قدرت اتمی چین و روسیه پس از حمله به ایران هدف امریکاست.
سایت مذکور در ادامه تفسیر خود نوشت: امریکا از وابستگی چین به نفت ایران عمیقا آگاه است و می خواهد این ارتباط را قطع کند. امریکا پنجمین ناوگان خود را وارد خلیج فارس کرده و سلطه بر این منطقه را به قیمت یک جنگ اتمی می خواهد حفظ کند.