-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۰ بهمن ۲۵, سه‌شنبه

بازی نهایی همین اکنون در افغانستان آغاز شده است

فارن پالیسی
نشریهء فارن پالیسی امریکا می نویسد: بازی نهایی در افغانستان در سال های 2013 یا 2014 نه بلکه همین اکنون آغاز شده است. یگانه چیزیکه از آن باید خود را مطمین ساخت این است که عقب نشینی از افغانستان برای کسانی که ما آنرا در این کشور پشت سر می گذاریم مصیبت بار نباشد.

نویسندهء این مقالهء تحلیلی می گوید وقتیکه ما از مقامات امریکایی می پرسیم که هدف لیون پانیتا وزیر دفاع امریکا در اظهارات اخیر او که گفت نیروهای امریکایی در افغانستان دراواسط یا اواخر سال آینده از نقش حربی  به نقش آموزش، مشوره و کمک رو خواهند آورد چه بود؟ کدام جواب واضح نمی توانیم دریافت کنیم.

نشریه می نویسد که دیوید پیتریوس رییس سی آی ای یا استخبارات مرکزی امریکا در گواهی اخیر خود به کانگرس شکایت کرد که در تحلیل اظهارات لیون پانتیا افراط شده است.

همچنین جی کارنی سخنگوی قصر سفید توضیح داد که وزیر دفاع در بارهء آنچه که امکان دارد صورت گیرد سخن گفته نه در بارهء آنچه که تصمیم گرفته شده است.

نویسندهء مقاله می گوید که یک مقام ارشد پیمان ناتو برایش گفته است که اظهارات لیون پانیتا را می توان در چوکات آرزوها درک کرد.

بعد از این کنجکاوی در اظهارات اخیر وزیر دفاع امریکا نویسندهء مقاله در ادامه می گوید: واقعیت این است که در فیصلهء سال گذشتهء سران ناتو در لیزبون مبنی بر واگذاری همه عملیات حربی تا اواخر سال 2014 به اردوی افغانستان، در بارهء مراحل انتقال مسوولیت ها که بنابر شرایط اوضاع در مورد آن تصمیم گرفته خواهد شد، چیزی نه گفته است.

نویسندهء مقاله فارن پالیسی می افزاید: انتقال مسوولیت ها به نیروهای افغان با واگذاری امنیت چندین منطقهء نسبتاً آرام سال گذشته آغاز شد ولی وزیر دفاع امریکا گفته است که مراحل انتقال دوازده یا سیزده ماه قبل از نهایت سال 2014 تکمیل خواهد شد.

او سپس این سوال را مطرح می سازد که آیا شرایط اوضاع بهبود یافته یا چطور؟

نویسندهء مقاله می گوید که یک مقام ارشد امریکایی که در بارهء افغانستان معلومات دارد در پاسخ به این سوال که آیا نیروهای امنیتی افغانستان در این اواخر کدام دست آورد بزرگ داشته اند؟ به صراحت گفته است که نه.

نویسندهء مقاله به این نتیجه می رسد که هدف اظهارات اخیر وزیر دفاع امریکا فرستادن پیام به امریکایان داخل کشور بود که پلان های پر مخاطره را که حکومت اوباما از حکومت قبلی خود به میراث گرفته تا اکنون تحمل کرده اند.ایوروایشیا ریویو
در این میان نشریهء ایوروایشیا ریویو زیرعنوان " گزارش افشا شدهء یک افسر امریکایی ادعای پیروزی در جنگ افغانستان را بی اعتبار می سازد" می نویسد:

گزارش تحلیلی دگروال دانییل دیویس که اردوی امریکا اجازهء نشر آن را نداده بود و در دسترس مجلهء رولنگ ستون قرار گرفته، اظهارات مقامات امریکایی در بارهء پیروزی بعد از افزایش نیروها در سال 2010 در افغانستان را بی اساس ثابت می کند.

این گزارش 84 صفحه ای که سال گذشته تهیه شده ادعای رهبران نظامی امریکا را که گفته اند قوت تهاجمی طالبان در نتیجهء خط مشی نظامی ناتو و امریکا درهم شکسته و آمادگی نیروهای دولتی افغانستان را بلند نشان داده  اند زیر سوال قرار می دهد.

نشریهء ایورو ایشیا ریویو می نویسد: مجلهء رولنگ ستون این گزارش دگروال دانییل دیویس را که در ماه جنوری به اردو سپرده شده بود در ویب سایت خود نشر کرده است.

یک خبرنگار رولنگ ستون گفته است که این گزارش را از نزد یک مقام امریکایی دریافت کرده است.

دگروال دنییل دیویس در این گزارش می نویسد که حملات طالبان در تابستان گذشته مانند سال 2005 رو به افزایش و تلفات نیروهای امریکایی هم زیاد بود.

نامبرده در این شکی ندارد که ستراتیژی امریکا در مجموع ناکام تلقی می شود.