-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۰ اسفند ۸, دوشنبه

نانوشته های مطبوعات افغانستان


رسانه های افغانستان ممکن است برخی نانوشته ها ونا گفته هایی داشته باشد که یا متولیان متوجه بعضی نکات خبری بسیارمهم نمی شوند ویا آن که از بازتاب دهی آن پرهیز می کنند. رئیس جمهور کرزی امروز در جواب یک خبرنگار در مورد کشته شدن دو مشاور امریکایی در وزارت داخله  گفت که اگر این کار به خاطر سوزانیدن قرآن مجید باشد درست است اما اگر دلیل دیگری داشته باشد باید تحقیق گردد!! جالب نیست؟
نانوشته های دپلوماسی  حکومت افغانستان از ورای برخی لغزش های گفتار، چهرۀ ناگوار وپرتنش خود را نشان می دهد.