-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۰ اسفند ۶, شنبه

ترجمۀ فارسی یک شعرزیبای ترکی


امروز برف بارید
 در روزهایی که چشم به شکفتن شکوفه هایم داشتم
برف بارید و چه زیبا و آرام و بی ادعا بارید
تمام آنچه که داشتم
زشت و زیبا
همه و همه
سفید گشتند به سان مروارید
و مدفون گشتند به زیر یکرنگی.