-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۰ اسفند ۸, دوشنبه

ضدامریکایی‌سازی فضا در آستانه‌ امضای پیمان راهبردی
سرمقاله روزنامه هشت صبح
مقام‌های افغان، به‌شمول چند تن از والی‌ها، به رسانه‌ها گفته‌اند که شماری از افراد مسلح غیرمسوول را از میان افرادی که در اعتراض به آتش‌زدن نسخه‌هایی از قرآن پاک راهپیمایی می‌کردند، گرفتار کرده‌اند. برخی از مقام‌ها هم‌چنان دست داشتن کشورهای خارجی را در تشدید این تظاهرات دخیل دانسته‌اند. راه‌یابی افراد مسلح غیرمسوول در صف کسانی که برای استفاده از حق مشروع اعتراض، به خیابان‌ها می‌ریزند، از یک‌سو از اعتماد مردم بر جمع اعتراض‌کنندگان می‌کاهد و از سویی دیگر زمینه را برای تخریب و ایجاد خشونت هموار می‌سازد.
البته هر افغان به اساس قوانین نافذه‌ی افغانستان، حق دارد برای به‌دست آوردن حق مشروع و به کرسی نشاندن خواست قانونی‌اش اعتراض کند و به راهپیمایی‌های اعتراض‌آمیز – اما غیرخشونت‌آمیز -  بپردازد. اعتراض حق مسلم هر افغان است. به‌ویژه در هنگامی که سخن از بی‌حرمتی به مقدسات به‌میان می‌آید، هر افغان مسلمان حق دارد به دفاع از مقدساتش اعتراض کند.
نفوذ افراد مسلح غیرمسوول در صفوف تظاهرکنندگان، این پیام را می‌رساند که کشورهای همسایه در تلاش‌اند تا با استفاده از احساسات مردم افغانستان، زمینه را برای ایجاد فاصله بین افغانستان و متحدان جهانی‌اش مساعد بسازند. افغانستان در آستانه‌ی امضای پیمان استراتژیک با امریکا قرار دارد، اما حلقات خاصی در نهادهای سیاسی و نظامی کشورهای همسایه تلاش می‌کنند با هر شکل ممکن جلو امضای چنین پیمانی را بگیرند.
از سویی دیگر، کشته شدن مشاوران خارجی وزارت امور داخله از سوی یکی از افسران این وزارت، بیانگر این واقعیت است که حکومت افغانستان نتوانسته است جلو نفوذ شورشیان و تروریستان را در داخل ادارات خود بگیرد. از سویی هم، این رویداد نیز چنین می‌رساند که سازمان‌های استخباراتی کشورهای همسایه، به‌ویژه ایران و پاکستان، در تلاش‌اند تا با نفوذ در دستگاه‌های اداری افغانستان و انجام چنین قتل‌ها،‌ فاصله‌ی افغانستان را با متحدان جهانی‌اش بیشتر بسازند و فضای روابط افغانستان با متحدان خارجی‌اش را تنش‌آلود.
مردم باید به این پرسش پاسخ بیابند که چرا همواره گردهمایی‌های مردمی در افغانستان به خشونت کشیده می‌شوند و در اثر این خشونت‌ها افغان‌ها جانشان را از دست می‌دهند و یا هم زخمی می‌شوند و هم‌چنان مال و دارایی افغان‌ها به تاراج می‌رود یا سوزانده می‌شود. پاسخ، روشن است و آن این که دستگاه‌های استخباراتی کشورهای پاکستان و ایران همواره در صدد نفع‌برداری از احساسات مردم افغانستان‌ بوده‌اند. در این شکی نیست که راه‌یابی افراد مسلح در صفوف تظاهرکنندگان و یا هم خشن شدن این راهپیمایی‌ها کار مردم سلحشور افغانستان نیست.
پیامدهای این رویدادها، اول اینست که کشورهای همسایه می‌خواهند، با ایجاد تنش در صفوف تظاهرکنندگان و به خشونت کشیدن این‌گونه اعتراضات، احساسات ضدامریکایی را در آستانه‌ی امضای پیمان راهبردی افغانستان با امریکا در میان افغان‌ها برانگیزند و به این وسیله مانع امضای این پیمان شوند. زیرا با امضای این پیمان، حداقل این ضمانت به‌میان می‌آید که کشورهای همسایه که در چندین دهه‌ی گذشته همواره فرصت دخالت در کشورمان را داشته‌اند، دیگر این فرصت را از دست بدهند. پیامد دیگر این رویدادها را می‌توان چنین پیش‌بینی کرد که با نفوذ عمال استخبارات کشورهای همسایه و دست بردن این عمال به کشتن مشاوران خارجی، فاصله میان دولت افغانستان و متحدان غربی‌اش زیاد شود و اعتماد میان این کشورها از میان برود. در نتیجه، اگر فضای اعتماد میان افغانستان و متحدان غربی‌اش از بین برود،  کشورهای همسایه که سال‌ها در فعالیت‌های تخریبی در این کشور دست داشته‌اند و در برهه‌های خاص زمانی باعث برهم ریختن بافت اجتماعی و اعتماد افغان‌ها نسبت به یک‌دیگر شده‌اند، یک‌بار دیگر فرصت دخالت‌های بیشتر را در این کشور می‌یابند و فاصله‌ی رسیدن مردم افغانستان به صلح را یک‌بار دیگر بیشتر می‌سازند.