-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۰ اسفند ۵, جمعه

سازش عراق با سپاه قدس دربارۀ انهدام مجاهدین خلق درکمپ لیبرتی


بر اساس يك سند از درون پاسداران:هدف انتقال ساكنان اشرف به ليبرتي انهدام اپوزيسيون مشروع ملايان است .نخست وزيري عراق به رژيم ايران اطمينان مي‌دهد سازمان مجاهدين در ليبرتي فلج خواهد بود.مقاومت ايران به سندي از درون سپاه پاسداران دست يافته است كه نخست وزيري عراق، پس از انتقال اولين گروه ساكنان اشرف به ليبرتي، به نيروي قدس و سفير رژيم در بغداد اطمينان داده است اعضا سازمان مجاهدين در ليبرتي فلج خواهند بود و به مردگان سياسي تبديل خواهند شد. اين سند تكاندهنده هيچ ابهامي باقي نمي گذارد كه پروژه انتقال ساكنان اشرف به ليبرتي به طور كامل در خدمت منويات رژيم آخوندي است و هدف آن انهدام اپوزيسيون دموكراتيك و مشروع اين رژيم است. به قسمتهايي از اين سند توجه كنيد:
1-  اين سندكه نسخه يي از آن براي دفتر خامنه اي ارسال شده، تصريح مي كند ”انتقال اعضا  مجاهدين به ليبرتي و تحت كنترل مستقيم نيروهاي عراقي، اين سازمان را فلج مي كند. براي دولت عراق مهم نيست كه آنها چه مدت در ليبرتي باقي خواهند ماند آنچه مهم است اينكه آنها نتوانند كاري بكنند. آنها درليبرتي حكم مردگان را پيدا مي كند“ و مي افزايد” ما در نظر گرفته ايم در يك مرحله مسئولين سازمان را از اعضا  آن جدا كنيم اين سخت ترين مرحله عمليات انتقال مي باشد و ممكن است اعضا  و مسئولين سازمان مشكلاتي بوجود بياورند. اين مرحله به راحتي و آرامي پيش نمي رود“.
2-  نخست وزيري عراق تاكيد مي كند” ما به سازمان ملل و جامعه بين الملل گفتيم كه دولت عراق اعضاي  سازمان مجاهدين را پناهنده سياسي و يا انساني نمي شناسد و حضور آنها در ليبرتي فقط براي تسهيل اخراج آنها است. اگر ما به پناهندگي آنها اعتراف مي كرديم چيزي كه آمريكا و اتحاديه اروپا تلاش زيادي براي آن كردند، الزامات قانوني بسياري براي ما داشت و منجمله بايد پس از مدتي به آنها مليت عراقي و يا حق اقامت قانوني در عراق مي داديم“.
3-  سند تصريح ميكند” ما (دولت عراق) شروط خودمان را مي گذاريم و مي خواهيم اعضاء سازمان در نهايت به آن گردن بگذارند ... در بسياري از مواقع سازمان ملل شرايط عراق را توجيه ميكند و از اعضاء سازمان مجاهدين مي خواهد آن را قبول كنند زيرا ليبرتي فقط يك ايستگاه عبور است كه اقامت در آن مدت كوتاهي طول مي كشد . . . “.
4-  بر اساس اين سند دولت عراق از اينكه ” همه اعضاي هيئت سازمان ملل در عراق در توافق كامل با دولت عراق نيستند“ شكوه ميكند” اما به طور خاص آقاي كوبلر نماينده ويژه دبير كل درخواستهاي دولت عراق را تاييد مي كند. ما فكر مي كنيم كه او نمي خواهد با دولت عراق تضاد پيدا بكند و بخاطر سازمان مجاهدين روابطش را با دولت عراق تيره كند“.
5-  سازمان مجاهدين خواستهايي را مطرح كرده است ”ما به آنها عكس العمل مثبت نشان مي دهيم كه با سازمان ملل همگام باشيم اما اين خواسته ها هرگز اجرا نمي شوند. دولت عراق و مذاكره كننده آن فقط موافقت كرده است كه بر روي مسائل غير مهم و جزئي گفتگو شود. مسائلي كه تاثير زيادي در وضع ندارد مانند بازديدهاي ميداني پزشكان و يا هيئت ها كه مسائل غير موثري هستند دولت عراق به ساير درخواستهايي كه بعضا از طرف ساكنان اشرف مطرح مي شود قويا عكس العمل نشان مي دهد... قرارگاه جديد بايد مطابق نيازهاي دولت عراق باشد و نه نيازهاي اعضا سازمان. دولت عراق از مسائل اصلي كوتاه نخواهد آمد. “.
6-  دفتر نخست وزيري تصريح ميكند اشرف مي خواهند” پرسنل پليس و ارتش عراق در داخل ليبرتي حضور نداشته باشد و بخارج از محل اصلي استقرار آنها منتقل شود... اما اگر نيروي پليس و امنيتي از ليبرتي خارج شوند ما چند مركز امنيتي جايگزين در داخل كمپ علاوه بر نقاط موجود داير مي كنيم كه وضع داخل قرارگاه را تحت كنترل داشته باشيم“.
7-  اين سند اذعان ميكند كه” سفارت آمريكا خواهان اين است كه بخشي از نيروهاي بين المللي ناظر بر وضعيت ليبرتي باشد. ما اين موضوع را قبول كرديم اما وارد جزئيات نشديم سفارت آمريكا جدي است و در چندين مورد با ما ( دولت عراق ) نامه نگاري داشته است” اما به منظور كم اثر كردن نقش نظارتي آمريكا”تمايل دولت عراق اينست كه اعضا سفارت آمريكا درهيئت سازمان ملل ادغام شوند تا گزارش هاي متعدد از ليبرتي منتقل نشود و نقطه نظرها و ارگانهاي ناظر زياد نباشند“.
8-  قسمت ديگري از اين سند به رژيم اطمينان مي دهد” اعضا  سازمان بايد تا آخر ماه آينده از اشرف خارج شوند . . . ما قبلا تصميم گرفته بوديم كه اگر گفتگوها به بن بست رسيد دولت به زور وارد شده و آنها را به ليبرتي يا محل ديگري منتقل كند. كسي هم نمي تواند پس از پايان مهلت داده شده از دولت عراق حسابرسي كند ... اما مشكلاتي مانند هيئت سازمان ملل وجود دارد كه از دولت عراق مي خواهد اعزام ساير گروهها را متوقف كند تا نسبت به سلامتي اين پروسه اطمينان حاصل كند و استدلال ميكند بالا بردن سريع تعداد افراد مي تواند بهم ريختگي بوجود بياورد“.
مقاومت ايران ضمن ابراز تاسف عميق از همراهي و همكاري برخي طرفها در يونامي با اين طرح سركوبگرانه و غيرقانوني جابجايي ساكنان اشرف به ليبرتي، از دبير كل ملل متحد و دولت آمريكا مي خواهد اجازه ندهند دولت عراق اين طرح جنايتكارانه  را به اجرا در بياورد  و آنها را به تامين حداقل اطمينانهاي ساكنان اشرف فرا مي خواند. اين حداقلها از جمله شامل خروج كامل نيروهاي مسلح عراقي از كمپ ليبرتي و آزادي انتقال خودروها و اموال منقول ساكنان ، به ليبرتي، دسترسي مستقيم و آزادنه به خدمات پزشكي، آزادي رفت و آمد يا دستكم اختصاص مساحت بيشتر به ساكنان براي تسهيل شرايط زندان ليبرتي است.   در فقدان اين حداقلها حتي يك نفر ديگر از ساكنان اشرف به ليبرتي نخواهد رفت.