-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۰ اسفند ۶, شنبه

پسر نمایندۀ لوگر در ولسی جرگه اختطاف شد

پسر یکتن از نماینده گان مردم ولایت لوگر در ولسی جرگه، از سوی افرادمسلح ناشناس اختطاف گردید.
څارمن خان آقا نوکریوال مدیریت جنایی قوماندانی امنیۀ ولایت لوگر، امروز (۶حوت) به آژانس خبری پژواک گفت که این حادثه، شب گذشته براساس راپور به آنها اطلاع داده شده است.
به گفتۀ وی، در راپور ذکر شده که خالد فرزند حاجی علی محمد نمایندۀ لوگر در ولسی جرگه، ساعت ۵:۳۰ شام دیروز از منطقۀ پادخواب شانه در شهر پل علم، اختطاف شده است.
منبع اظهار داشت که تا حال هویت اختطاف کننده گان مشخص نبوده و کسی نیز در پیوند با این قضیه، گرفتار نشده است.
سمونوال محمدجان عابد مدیرجنایی قوماندانی امنیۀ لوگر، به پژواک گفت که آنها تحقیقات گسترده ای را در این رابطه آغاز کرده اند.
عزیز یکی از دوستان فرد اختطاف شده، به پژواک گفت: «افراد مسلح، با پوزهای بسته از دو موتر پایین شده و خالد ره، به زور سوار کدن.»
به گفتۀ وی، دیگر افراد مسلح نیز سرک را مسدود نموده و به کسی اجازۀ تردد نمی دادند تا اینکه موترهای شان از ساحه حرکت کردند.
پژواک علیرغم تلاش فراوان، موفق نشد تا نظر حاجی علی محمد نمایندۀ لوگر در ولسی جرگه را در این رابطه داشته باشد.