-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۰ اسفند ۶, شنبه

اسرائیل هربامداد با جنگ قهوه می نوشد

اسرائیل هرشب با «تهدید حیاتی» به خواب می رود وبا همین تهدید ازخواب بلند می شود.


تحلیلگر  روزنامۀ هاآرتص چاپ اسرائیل با اشاره به بخشی از اظهارات ژنرال «بنی گانتز»، رئیس ستاد ارتش اسرائیل از آمادگی ارتش برای « جنگ بعدی» صحبت کرده است.

وی در ادامه می نویسد: «تمدن هایی وجود دارند که در آن ها واژه «جنگ» با ترس و لرز بیان می شود؛ اما نه در اسرائیل که «جنگ بعدی» شب ها با ما به خواب می رود و صبح با ما قهوه می نوشد...»

وی با بیان اینکه هر بار نشانه ای از صلح در اسرائیل وجود داشته، این حکومت به سرعت از آن فاصله گرفته و به منازعه ای جدید روی آورده است، ادامه می دهد که وقتی این باور غالب شود که منازعه قابل حل نیست، «جنگ بعدی» نقش طبیعی خود در زندگی مردم اسرائیل را دوباره ایفا خواهد کرد.

این تحلیلگر می نویسد در طول اسرائیل، همواره مسئله ای وجود داشته که به عنوان «تهدید حیاتی» از آن یاد شود، به سازمان آزادی بخش فلسطین، جمال عبدالناصر، صدام حسین، یاسر عرفات و سید حسن نصرالله اشاره کرده و بیان می کند که گویا اینک نوبت ایران است تا به عنوان چنین تهدیدی از سوی مقامات این رژیم معرفی شود.

وی در نهایت نتیجه می گیرد حتی اگر تهدید ایران هم مطرح نبود، تهدید دیگری از سوی مقامات این رژیم مطرح می شد و جای آن را می گرفت. همچنین به باور وی، حتی اگر تمام دنیا هم اسرائیل را به استفاده از گزینه های دیپلماتیک و ابزارهای غیرنظامی دعوت کنند، اسرائیل قادر به شناخت چنین ابزارهایی نیست.