-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۰ اسفند ۶, شنبه

قتل افسران امریکایی نتیجۀ یک سازماندهی دقیق بوده است


این حادثه، بی اعتمادی میان وزارت داخله ونیروهای امریکایی را افزایش می دهد ودامنه اش به ارگ هم می رسد.


 فرماندهی نیروهای ناتو  از ارائه جزئیات ضروری درباره قتل افسران امریکایی پرهیزکرده است.
قتل مشاوران امریکایی درداخل یک وزارت درافغانستان هیچ گاه سابقه نداشته واین رویداد ازگسیختگی انتظام امنیتی درداخل یک وزارت مهم کشورپرده برمی دارد ودرعین حال نشان می دهد که بنای اعتماد میان همکاران بین المللی وارگان های داخلی درافغانستان پیوسته لرزان می شود.
تکمیل خبر:

به نظرمی رسد که تیراندازی دروزارت داخله، کاریک گروه مخفی اطلاعاتی بوده است.

با آن هم قتل مشاوران امریکایی که یکی دگروال ودیگرش به رتبۀ جگرن، معما گونه است. این افسران دردهلیزی کشته شده اند که کاملاً درحفاظت امنیتی خود نیروهایی امریکایی قراردارد.
او اضافه کرد: پلیس و نیروهای افغان اجازه تردد در این بخش از ساختمان وزارت کشور را ندارند.
یک منبع آگاه نیز که خواست نامش فاش نشود، به خبرگزاری فرانسه گفته است که تیراندازی روز شنبه، ششم حوت در داخل مرکز کنترل و فرماندهی وزارت داخله در کابل رخ داده است.
هنوز روشن نیست که مهاجمان از افسران پلیس بوده اند یا آن که درلباس پلیس دست به چنین کاری زده اند؟ مسئولان وزارت داخله مدعی اند که مهاجمان پلیس نبوده اند. پس چه گونه به مرکزسوق وادارۀ امریکایی ها داخل شده بودند؟
در همین حال طالبان با صدور اعلامیه ای با امضای ذبیح الله مجاهد از سخنگویان این گروه، ادعا کرده اند که این حمله کار یکی از "فدائیان طالبان" بوده است.