-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۰ اسفند ۶, شنبه

قوای آلمانی ازپایگاه تالقان خارج شد
به دنبال وقوع حالت هشدارآمیز امنیتی به دنبال قرآن سوزی دربگرام، ارتش آلمان ناگهان پایگاه خود درشهر تالقان را ترک گفته است. به گزارش منابع خبری آلمان قرار بود واحد های نظامی آلمانی درماه مارچ امسال تخلیه شود اما بروزخشونت های خطرناک مردمی درگوشه وکنار کشور، تصمیم گیران ارتش آلمان را مجبور کرد که قبل از  موعد مقرر از تالقان بیرون بروند.
فرمانده زون شمال نیروهای بین المللی گفته است با درنظرداشت تجمع تقریباً 300 تظاهرکننده در برابر قرارگاه تالقان، همه سربازان و وسایط نقلیه به قرارگاه کندز انتقال داده شدند. بیم حملات معترضان به پایگاه جنگی آلمان ها درتالقان وجود داشت.
هنوز روشن نیست که جای خالی عدم حضور ارتش آلمان درتخار را کدام نیرویی پر خواهد کرد اما با توجه به شکننده گی وضع امنیتی درشمال، امکانات بازگشت گروه های خشونت گرا به منطقه وجود دارد. منابع مطلع احتمال می دهند که درگیری های غیرقابل پیش بینی همچنان دراطراف قرارگاه های نیروهای خارجی درولایات روی خواهد داد. تهاجم سازماندهی شده معترضان به روزجمعه درهرات برکنسولگری امریکا این خطر را افزایش داده است.