-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۰ اسفند ۶, شنبه

گرگ اگرمدعی دوستی با بره شود - آفتابیست که از غرب عیان خواهد شد

آقایان،  خود را به نام مبارزه با فساد اداری خسته نسازید. مردم کف دست تان را خوانده است. اگرصادق هستید، به رسم اعتراض از کرسی دولتی کنار بروید. مردم منتظر تغییر ریشه یی اند نه اصلاح اداره یا رنگمالی سیاه با رنگ سفید. 

رئیس اداره آبرسانی هرات که حدود شش ماه پیش به اتهام فساد اداری و اختلاس از وظیفه برکنار شده بود؛ اکنون به عنوان آمرکنترول و تفتیش ستره محکمه درحوزه کابل مقرر شده است.
 داوودشاه صبا، والی هرات درسخنانی درجمع شماری از اعضای جامعه مدنی هرات؛ با انتقاد شدید از انتصاب این فرد گفت که طی تحقیقاتی سه ماهه که از طرف هئیت نظارتی ولایت هرات صورت گرفت رئیس آبرسانی هرات به ١٣ فقره اختلاس متهم شد.
 والی هرات گفت:” متاسفانه با وجودی که وظیفه این شخص از طرف څارنوالی هرات به حالت تعلیق درآمد، خودش و معاونش به کابل فرار کردند و دوسیه خود را به کابل تبدیل کردند.”
 داوود شاه صبا افزود:” جالب تراین است که او اکنون رئیس تفتیش ستره محکمه در حوزه شرق کشور تعیین شده است و او باید قاضی ها را تفتیش کند، اما یقین داشته باشید هر گاه پرونده این فرد به قضا( محکمه) برود ؛ کدام قاضی جرات می کند آن را پیگیری کند؟”
 والی هرات گفت:” ولایت هرات به این کاراعتراض کرده است؛ اما من از اعضای جامعه مدنی انتظار دارم، تا کمک کنند، چون قانون تطبیق نمی شود و فساد  پا بر جا می ماند.”
 گل احمد رامش، رئیس څارنوالی شهری هرات نیز به پژواک گفت که پرونده رئیس آبرسانی، معاون و مدیر محاسبه این اداره ؛از سوی لوی څارنوالی درحال بررسی است.
 وی گفت:” در ابتدا یک هئیت نظارتی که در آن نماینده گان شماری از ادارات از جمله څارنوالی، امنیت ملی، مستوفیت، شورای ولایتی، اتحادیه پیشه وران و پوهنتون شرکت داشتند ؛اداره آب رسانی هرات را مورد بررسی قرار دادند.”
 وی گفت:” بر اساس نتایج بررسی و تحقیق این هیئت؛ رئیس، معاون و مدیر محاسبه آبرسانی هرات به اختلاس متهم شدند و څارنوالی نیز بر اساس آن؛ حُکم جلب این افراد را صادر کرد. اما آنها حاضر نشدند و به کابل رفتند.”
  به گفته رامش، پس از آن بر اساس شکایت رئیس آبرسانی هرات به لوی څارنوالی، حدود یک ماه قبل هیئتی از لوی څارنوالی برای بررسی و تحقیق در این زمینه به هرات آمد و بعد از کار، نتایج را با خود به کابل بردند.
 رئیس څارنوالی شهری هرات گفت:” هئیت لوی څارنوالی به ما گفت که متهم اصلی این قضیه در کابل بسر می برد ما بعد از تکمیل بررسی ها و تحقیق از وی، نتایج را به څارنوالی هرات می فرستیم.”
 اما دفترمطبوعاتى لوى څارنوالى، پس از تماس هاى مکرر از ارایه معلومات درمورد خودارى کرد .
 در عین حال؛ عبدالبصیر سروری رئیس عمومی مراقبت و کنترول ستره محکمه گفت  که حبیب الله زوران سه ماه قبل در بخش اوپراتیفی این اداره مقرر شده است.
 وی افزود :«وظیفه زوران مبارزه با فساد اداری و دستگیری قضات است.»
 سروری ، اتهاماتى مبنى براینکه  حبیب الله زوران متهم به  ١٣ مورد اختلاس میباشد ، عارى ا ز حقیقت خواند .
وی اضافه نمود که دوسیه زوران در استیناف هرات  موجودبوده و څارنوالی آنولایت تاکنون هیچ ثبوتی  درمورد دریافت نکرده است .
 منبع  درمورد تقرر یک متهم به ١٣ مورد اختلاس ، قبل از فیصله دوسیه اش  دریک اداره قضایی  یاد آور شد :« فرد مذکور در حالت مظنونیت بوده ، تا زمانی که به حکم قطعی محکمه محکوم نشده باشد، بری الاذمه می باشد.»
   هرات به عنوان یکى  از شهر های بزرگ و رو به توسعه کشور  در یک سال گذشته با کمبود آب آشامیدنی مواجه بوده است.
 به گفتۀ مسئولین محلی هرات، طی سال های اخیر؛ بیشتر از ٢٠میلیون دالر به ویژه از سوی آلمان و ایتالیا در احیاء شبکه آب رسانی در سطح شهر و شماری از ولسوالی های این ولایت به مصرف رسیده است.
 اما با وجود هزینه هنگفت در زمینه احیاء سیستم آب رسانی شهرهرات، در نیمه سال جاری بحران کمبود آب آشامیدنی در هرات اوج گرفت که خشم و تظاهرات مردم را در پی داشت.
 هر چند مسئولین اداره آبرسانی هرات؛ پائین بودن ولتاژ برق شهری را عامل اصلی بروز این وضعیت اعلام کردند؛ اما این ادعای مسئولان پیشین آبرسانی از سوی ولایت هرات و شورای ولایتی این ولایت رد گردید.