-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۰ اسفند ۱۰, چهارشنبه

شماری از نماینده‌گان مجلس استعفا مي‌دهند

طاعون قوم گرایی، پول خوری، بی مسئولیتی وباندبازی درپارلمان افغانستان
مباركشاه شهرام
فوزيه كوفي عضو مجلس نماينده‌گان مي‌گويد به دليل مشكلاتي كه در مجلس شانزدهم (فعلي) وجود دارد شماري از اعضاي مجلس استعفا خواهند داد. او با شكايت از وضعيت كنوني در مجلس نماينده‌گان گفت كه اصول و معیارهای اساسی در مجلس نماینده‌گان در تنگنا قرار گرفته است.
بانو كوفي در مصاحبه‌يي به روزنامۀ ماندگار گفت: باور من به پارلمان دور شانزدهم این بود که ممکن وکلای دیگراندیش‌تر و متحدتری نسبت به دور پانزدهم ‌داشته باشیم؛ اما با روی‌کار آمدن مجلس شانزدهم تصامیم بسیار احساساتی و بدون در نظرداشت اصول وظایف داخلی اتخاذ می‌گردد که کاملا قوم‌گرایانه و سمت‌گرایانه می‌باشد.
پول در اين حال، شماری از اعضای مجلس نماینده‌گان می‌گویند كه شایعاتی مبني بر اين وجود دارد كه برخی از اعضای مجلس در بدل پول و وعده و وعیدها به نامزد وزیران حكومت رای اعتماد می‌دهند.
اسدالله سعادتی عضو ديگر مجلس با تاييد وجود اين شايعات، گفت: هر کی در این مورد مدرکی داشته باشد، باید افشا سازی كند تا عزت و عظمت خانۀ ملت همچنان باقی بماند.
در همين حال صديق احمد عثمانی نمايندۀ پروان در مجلس گفت که در جریان چند روز گذشته نامزد وزرای حكومت، شماری از نماینده‌گان مجلس را در رستورانت‌ها، دفترها و یا هم به خانه‌های خود دعوت نموده به کمپاین پرداخته‌اند.
او افزود که تا کنون مدرکی را در این زمینه به دست نیاورده است که کی و در کجا از نامزد وزرا پول به دست آورده است.
همچنان خانم کوفی مي‌گويد: وکیلی که بر اساس پول یا رشوه به نامزد وزیران رای بدهد، خیانت به مردمی نموده است که به او رای داده‌اند.
به باور خانم کوفی، «وکلای پارلمان بسیار زود تطمیع گردیده از تصمیم‌شان می‌گذرند.» بانو کوفی می‌گوید، یکی از دلایل ناکارا بودن برخی از اعضای کابینه، همانا رای دادن اعضای مجلس در بدل پول و وعده‌های مختلف نامزد وزیران می‌باشد.
قوم‌گرایی صدیق احمد عثمانی عضو مجلس نماینده‌گان می‌گوید که قوم‌گرایی کدام پدیدۀ تازه در پارلمان نیست در دور پیش هم وجود داشت و حالا هم کماکان وجود دارد.
بانو فوزیه کوفی نيز باور دارد که بحث قوم‌گرایی در پارلمان باعث شده است تا برخی از وزرای کابینه ناکارا انتخاب شوند.
بانو كوفی گفت: قسمی‌كه وزرای سرپرست به معیارهای قومی و سمتی به مجلس معرفی شده‌اند، اگر نماینده‌های مردم به همین معیار رای دهند، بدون شک به حادترین مشکل پارلمانی مواجه می‌شویم و همچنان بار دیگر به ضعف بزرگ حکومت و عدم کارایی آن بر می‌خوریم.
خانم کوفی افزود: در مجلس نماینده‌گان کسانی هستند که بر اساس قوم‌گرایی، مذهب و سمت‌بازی‌ها رای می‌دهند. در اين حال، اسدالله سعادتی سخنگوی ایتلاف پارلمانی حمایت از قانون در مجلس نماینده‌گان می‌گوید:
با این‌که بحث قومی در افغانستان تا هنوز حل نشده و در بین اکثریت به عنوان خطوط سرخی مطرح می‌باشد، ولی با توجه به برخوردی‌که در مجلس پانزدهم صورت گرفت تلاش بر این شد تا خطوط قومی شکسته شود و مطابق به روحیۀ عمومی و وحدت ملی به نامزدوزیران رای داده شود.
او اضافه کرد: بحث قومی در این دور هم گه‌گاهی مجلس را التهابی می‌سازد. سخنگوی ایتلاف حمایت از قانون تصریح کرد که با ایجاد کمیسیون‌های فراقومی در مجلس، تا حدی آرایش‌‌‌های قومی به آرایش‌های سیاسی تبدیل شده است.
پايان سرپرستي فوزیه کوفی تصریح کرد: درحالی‌که یکی دوسالی‌ بیش به ادامۀ کار حکومت فعلی باقی نمانده است، دیگر مجلس نماینده‌گان تحمل وزرای سرپرست را ندارد
و حالا روحیه بر این است تا به کابینۀ سرپرست نقطۀ پایان گذاشته شود. او افزود: تصمیم مجلس، مبنی بر پایان بخشیدن به کار وزرای سرپرست به این معنی نیست که وزرای پیشنهاد شدۀ حکومت، باید در یک کته‌گوری تایید شوند.
در همین حال، اسدالله سعادتی سخنگوی ایتلاف پارلمانی حمایت از قانون در مجلس نماینده‌گان می‌گوید: شرایط امروزی در پارلمان ایجاب می‌کند که سرپرست بودن وزرا خاتمه یابد و باید به نامزدان کابینه رای مثبت داده شود.
استعفا خانم کوفی گفت که شماری از نماینده‌گان مردم در مجلس در صدد استعفا هستند. او می‌گوید پارلمانی‌که در آن اصول، مقررات، قوانین و قواعد مراعت نشود باعث دل‌سردی نماینده‌گان واقعی‌ مردم می‌شود.
خانم کوفی باور دارد: وقتی رییس مجلس، اصول مبتنی بر اصل بی‌طرفی خود را حفظ نکند، ترجیح داده می‌شود که در همچو یک پارلمان نباید بود.
اصول داخلي بانو کوفی می‌گوید که در دور پانزدهم پارلمان معیار همین بود اگر نامزدوزیری توانست از مجلس رای اعتماد بگیرد برای بار دوم حق معرفی شدن در همان پست را به مجلس ندارد؛ اما در این دور استدلال‌های متعددی وجود دارد و برخی‌ها بدین باور اند که آن اصول وظایف داخلی، مختص به دور پانزدهم مجلس بود و حالا باید تعدیل شود.
خانم کوفی بیان کرد: مجلس باید پیش از تصمیم در مورد رای اعتماد به وزرای سرپرست، به این اصل مهم بپردازد.
ناکارایی خانم کوفی خاطرنشان ساخت: شانزده وزارتی‌ که بیش از پنجاه درصد وزارت‌خانه‌های افغانستان را تشکیل می‌دهد 30 تا 35 درصد بودیجۀ خود را مصرف کردند و 65 تا 70 درصد بودیجۀ‌شان تاهنوز پابرجاست.
این عضو مجلس نماینده‌گان می‌گوید: ضعف و کم‌کاری وزرا در قسمت به مصرف نرسانیدن بودیجه درحالی صورت می‌گیرد که مردم افغانستان شدیدا به عرضۀ خدمات اجتماعی نیازمند می‌باشند.