-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۰ اسفند ۷, یکشنبه

فریاد حکومت درکمتراز بیست وچهارساعت بلند شد

عباس آرمان مسوول روابط و اطلاعات اداره ی امور افغانستان به روز یکشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که موجودیت مشاوران خارجی در وزارت ها و دیگر ارگان های دولتی افغانستان یک نیاز اساسی است:

« خروج طولانی مدت مشاوران یا کارمندان خارجی از وزارتخانه ها و ارگان های حکومت افغانستان عواقب ناگوار را در قبال خواهد داشت.
مشاورین خارجی از یک طرف همکاری های تخنیکی می کنند و از جانب دیگر پروژه های بزرگ به کمک آنان گرفته می شود که لزوماً وزارت خانه ها و ارگان های ما به این فند ها نیاز دارند.»