-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۰ اسفند ۶, شنبه

پوتین: هدف غرب در واقع تغییر رژیم در ایران است

 خبرگزاری ریانووستی
"ولادیمیر پوتین" (Vladimir Putin) نخست وزیر روسیه با این عقیده که غرب زیر پوشش مبارزه با گسترش جنگ افزار کشتار جمعی در واقع برای تغییر رژیم در ایران مبارزه می کند، موافق است.
پوتین روز جمعه در دیدار با کارشناسان در زمینه مسایل امنیت ملی در شهر ساروف روسیه گفت: "من هم معتقدم در زیر پوشش مبارزه بخاطر جلوگیری از گسترش جنگ افزار کشتار جمعی و جلوگیری از ورود احتمالی ایران به باشگاه هسته ای، تلاش های متفاوتی با هدف تغییررژیم انجام می شود".
نخست وزیر روسیه تاکید کرد "ما دچار چنین سوءظن هایی هستیم"."موضع ما با آن موضعی که تلاش می شود به عنوان راه عمومی پیشبرد مساله ایران به ما عرضه شود ، بسیار فرق دارد".
پوتین گفت:"مواضع ما با دیگر کشورهای شرکت کننده در روند حل مساله ایران در رابطه با برخی از نکات یکسان است: ما نیز در اینکه ایران قدرت هسته ای شود، ذینفع نیستیم".
وی با عقیده "ولادیمیر آرلوف" رییس مرکز مطالعات سیاسی روسیه موافق نیست که گفت روسیه موضع به اندازه کافی مستقلانه در رابطه با مساله ایران ندارد، موافق نیست.
پوتین اظهار داشت:"موضع مستقل ما از جمله در این نکته بروز کرد که ما کارخود در بوشهر را به پایان منطقی رساندیم. ما با وجود هرگونه فشاری این کار را انجام دادیم و قصد داریم به کار خود به همین شکل و به همین اندازه مستقل ادامه دهیم".
ضمنا به گفته پوتین،روسیه "بطور ستیزه جویانه"عمل خواهد کرد.
نخست وزیر روسیه گفت:"ما همراه با شرکای خود در صحنه بین المللی عمل خواهیم کرد. باید همواره احساس کرد که چه کسانی با مواضع ما موافق هستند و در در هر بخش و در هر مساله متحدانی را جستجو کرده و پیدا کنیم".