-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۰ بهمن ۲۷, پنجشنبه

هسته های مسلح درتهران رو به افزایش است

گزارش منابع حکومتی مشکوک  است.توجه کنید:
ایلنا: 13 نفر از اعضاء بزرگترین باند شرارت درحومه یکی از شهرستان‌های شرق استان تهران دستگیر شدند. 

به گزارش خبرنگار ایلنا، رئیس پلیس اطلاعات و امنیت شرق استان تهران در این رابطه گفت: «پلیس شب گذشته در یک عملیات غافلگیرانه وارد مخفیگاه این باند شد که به دلیل مسلح بودن اعضا این باند بین ماموران اطلاعات و امنیت شرق استان تهران درگیری مسلحانه به وجود آمد.» 

حسين قاسم لویی اظهارداشت:« در این درگیری مسلحانه که بیش از 40 دقیقه بین پلیس و اشرار مسلح طول کشید پنج نفر از اشرار زخمی و در نهایت 13 نفر دستگیر شدند.» 

وی افزود:« این بان مخوف که هریک از اعضا آن بیش از 15 فقره سابقه در زمینه های شرارت داشته اند پلیس اطلاعات و امنیت شرق استان تهران توانست پس از 3 ماه کار اطلاعاتی مخفیگاه این باند بزرگ را در حومه یکی از شهرستان‌های شرق استان تهران شناسایی کند.» 

رئیس پلیس اطلاعات و امنیت شرق استان تهران گفت:«از اعضا این باند پنج عدد سلاح جنگی کلاشینکف و مقادیر قابل توجهی فشنگ به همراه مواد مخدر مشروبات الکلی و قمه کشف شد.» 

رئیس پلیس اطلاعات و امنیت شرق استان تهران ادامه داد: «این باند در زمینه های سرقت مسلحانه، زورگیری، توزیع مواد مخدر و مشروبات الکلی، آدم ربایی نیز فعالیت داشته است و هریک از اعضا این باند بیش از 15 تا 20 فقره سابقه شرارت داشته اند.»