-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۰ بهمن ۲۹, شنبه

دستور کرملین به ارتش روسیه

روسیه در تدارک

مقابله با حمله نظامی به ایران

ترجمه رضا نافعی


مسکو (  Press TV) ــ بنوشته روزنامه آمریکائی „World Tribune“ کرملین به ارتش روسیه فرمان داده است پژوهش در بارۀ واکنش روسیه  به هرنوع حمله خارجی  به تاسیسات اتمی ایران را در دستور کار قرار دهد.

به نوشته این روزنامه، وزارت دفاع روسیه تاسیساتی برای کنترل وضعیت تهران دارد. ژنرال نیکلای ماکاروف فرمانده ستاد ارتش روسیه در این مورد گفت: “با افتتاح مرکز کنترل سراسری اوضاع خاور میانه، کرملین  و وزارت دفاع  روسیه توجه خود را روی تهران متمرکز کرده اند.”

ژنرال روس گفت: فشار بین المللی بر ایران بدلیل برنامه اتمی این کشور افزایش یافته  و ممکن است به یک ضربه نظامی بیانجامد.

آمریکا و اسرائیل ایران را متهم می کنند به این که با برنامه اتمی خود درپی رسیدن به هدف های نظامی است و پیوسته ایران را به ” وارد آوردن ضربه  نظامی “   بر تاسیسات اتمی این کشور تهدید می کنند.

آویگدور لیبرمان وزیر خارجه اسرائیل، روز 9 فوریه بار دیگر ایران را به حمله نظامی تهدید کرد.

لیبرمان در برابر نمایندگان سازمان ملل در نیویورک گفت: “اگر تحریم های بین المللی شکست بخورند و نتوانند  ایران را به  قطع برنامه اتمی خود مجبور کنند، راههای زیادی در برابر اسرائیل باز است.”