-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۰ اسفند ۷, یکشنبه

اولین جام زهر را امام خمینی نوشید؛ جام دوم، مال خامنه ای است


کمپین سفارت سبز
دفتر مرکزی اسلو- ناروی
بیست و پنجم فبروری 2012اطلاعات محرمانه واصله از منابع کمپین ،حاکی از به بن بست رسیدن رهبر رژیم ، در تحمیل اجابت فوری خواسته ها و برنامه هایش ( تحریک دشمن بر تحمیل یک برخورد جنگی ملایم ،با آتش بس فوری بعدی، بمنظور انسجام و یکدست کردن هرم قدرت و پاکسازی فیزیکی مخالفان ) و نگرانی از آینده ، بخاطر اثرات زیان آور تحریم های جهانی ،برای تمامیت رژیم بوده ،در نتیجه در یک جلسه مهم با شرکت مسئولین سپاه،انرژی هسته ای،امورخارجه،اطلاعات،در بیت رهبری در خصوص موارد کلیدی زیر اتخاذ تصمیم بعمل آمده است
یک-با توجه به در پیش بودن انتخابات مجلس نهم و هم عرض تلقی شدن آن با وقایع مهم نظام در گذشته چون(مسئله سفارت آمریکا و گروگان گیری- جنگ تحمیلی)علیرغم حساسیت مذاکرات اتمی پیش رو و نیاز به تغییر تاکتیکی مواضع ،بعلت آثار تحریم دشمن در برنامه پیشرفت کشور، در حال حاضر بی توجه به تشدید عکس العمل تند و منفی دشمنان علیه نظام ، در خصوص فعل و انفعالات آژانس انرژی اتمی بر ضد برنامه های ملی هسته ای نظام ، در مقطع فعلی باید با قدرت و صلابت کامل بر مواضع گذشته نظام پافشاری نموده کماکان بر حق مسلم و قانونی نظام، در امر غنی سازی و پیشرفت های برنامه صلح آمیز پروژه هسته ای تاکید گردد
دو-ایستادگی محکم و استوار در مقابل دشمن و جواب دندان شکن دادن به زیادی خواهی های آنان در مقطع فعلی ، انرژی زا بوده همچون خون تازه ای در رگ های نیروهای ارزشی نظام اعم از بسیج و سپاه و ارتش و سایر دلسوزان ، موجب قوت قلب، استقامت و تداوم کار شبانروزی آنان در عبور شکوهمند از تپه انتخابات میگردد.ضمنا بعضی از اطرافیان نادان آقای ریس جمهور نیز نمی توانند ازین تغییر تاکتیک ها در برنامه اتمی برای جذب نیروهای ارزشی در انتخابات بنفع خود سوء استفاده نموده ،انسجام مجلس را از وفاداران به نظام به هم بزنند
سه- پس از اخذ قوام مورد انتظار، از برگزاری انتخابات،با در نظر گرفتن عزت،حکمت،و مصلحت نظام و تکمیل اقداماتی که ضرورت حیاتی داشته ،با تغییر تاکتیک،به ظاهر از استراتژی غنی سازی با در صد بالا، طی باز گذاشتن درب تاسیسات خود ،بروی بازرسان آژانس عدول نموده ،با مطرح کردن برنامه دوستان نظام در دولت روسیه ،بصورت تعلیق گام به گام برنامه غنی سازی هسته ای ،در مقابل لغو تحریم های اساسی و جبران لطماتی که تحمیل شده با احتیاطات لازمی که از قبل دستورالعملش هست،برنامه های خود را بر اساس مصالح نظام ادامه میدهیم
چهار-- نظر باینکه این اقدام از سوی معاندین و ضد انقلاب ،تحت عنوان نوشیدن جام زهر دوم (جام زهر اول قبول قطعنامه 598) تلقی و تبلیغ نشده و نظام بتواند بآرامی و با کمترین هزینه ،ازین بن بست ،عبور نموده با درس گرفتن از همان اقداماتی که پس از  جنگ هشت ساله انجام داد ،پاسخگوی معاندین، به صرف هزینه ،انرژی،زمان ،و خرج امکانات نظام برای امری که بظاهر تحقق نپذیرفته ،باشد. به هر نحوی که منافع  نظام ایجاب می کند روی پیروزی های برنامه اتمی خود جشن گرفته و تا حد پیروزی ملی شدن صنعت نفت تبلیغات لازم بعمل آید.
پنج-برای حل همزمان مطالبات جهانی در خصوص اتم و حقوق بشر ،اختیارات ویژه ای به آقای صالحی وزیر خارجه  از سوی رهبر واگذار میگردد  تا ، با برنامه ریزی های قبلی در داخل و با همکاری مشترک دفتر حفاظت و نمایندگی دائم نظام در دفتر سازمان ملل  از احمد شهید نماینده ویژه سازمان ملل برای رسیدگی به مسائل واهی حقوق بشر در ایران رسما  دعوت به سفر به ایران نموده تا پس از حل مناقشه هسته ای ،تمرکز فشارهای بین المللی روی برنامه حقوق بشر ،تعدیل و سپس با سلسله اقدامات مربوطه، فشارها و آثار منفی آن خنثی و حذف گردد.
شش - نظر باین که بنا به تجربه و پیشینه امر، به پشتیبانی تا آخرین مرحله دولتین روسیه و چین ، از نظام اطمینان کامل نیست، پس از حذف تحریم ها و بازگشت مسائل ایران به مسیر و شرایط عادی،بار دیگر سیاست نگاه به غرب دهه شصت و هفتاد هجری شمسی ،جایگزین سیاست نگاه بشرق فعلی گردیده ،روابط حسنه ده های مزبور با اتحادیه اروپا ،برقرار گردیده ،بدون جذب و ذوب شدن در ایجاد رابطه حسنه با آمریکا ، از برخورد منافع اتحادیه اروپا و آمریکا، در مسائل منطقه و ایران ،باید کماکان بهره مند گردیم
هفت- سیاست های فوق سیاست های جایگزین و موازی نظام در شرایط غیر عادی جاری بوده و باید تمامی نیروهای وفادار و متعهد به نظام اعم از نظامی اداری عقیدتی با مانور های قدرت و ابتکارات خود زمینه را برای عبور سالم و توانا از مرحله بن بست و غیر مطلوب کنونی فراهم نموده با ذخیره نیرو ،قدرت و انسجام نظام درین مقطع برنامه ریزی های لازم برای حصول به آمال،اندیشه،مقاصد و اهداف رهبری در آینده را فراهم نمایند.
با توجه بمراتب فوق  این کمپین، جهت مبارزه با ترفندهای ضدملی فوق اتخاذ تدابیر ی را بدین شرح باستحضار هموطنان میرساند
همانطور که تحریم سالگرد 22 دلو/ بهمن از سوی مردم و بالعکس برگزاری شکوهمند سالگرد 25 بهمن علیرغم دستگیری و زندان بیش از 400 نفر(آنهم فقط در تهران)حاکی از انسجام،اتحاد و وحدت رویه و عمل اقشار مختلف ملت ایران در مبارزه با رژیم متجاسر و اجنبی پرست ضد ایرانی و ضد بشری دیکتاتوری مذهبی جمهوری اسلامی بود،تحریم مطلق انتخابات فرمایشی 12 اسفند(که هدف نهایی این مجلس انتصابی و یکپارچه لغو سیستم ریاستی و انتصاب نخست وزیر از سوی مجلس خامنه ای است)ماندن در خانه و بیرون نیامدن از منزل و ایجاد فضای گورستانی در تهران(که با تدارک قبلی رژیم مبنی بر دعوت از خبرنگاران خارجی مزدور تبدیل به ویترین سیاسی رژیم جهت مجاب کردن جهانیان به شرکت میلیونی در انتخابات و تحصیل مشروعیت برای نظام گردیده است) ملت ایران را یک گام دیگر به پیروزی نزدیک خواهد نمود.بدیهی است تداوم مبارزات مدنی و اتحاد اقشار مختلف ملت ایران و پیروزی در تحریم انتخابات قلابی 12 حوت/ اسفند زمینه را برای برگزاری بزرگترین جشن چهارشنبه سوری تاریخ و پیروزی نهایی ملت ایران فراهم خواهد نمود. این اقدام یعنی نقش بر آب شدن همه ی ترفندهای رژیم اعم از کلاه گشاد فوق بر سر ملت ایران،به بایگانی سپردن پرونده حقوق بشر بخاط مماشات با غرب ،دور زدن هر گونه جنگ تحمیلی یا تحمیل رژیم دست نشانده دیگر و اینکه رمز پیروزی ما و پاشنه آشیل رژیم ، اتحاد ما در عمل و گفتار علیه ترفندهای رژیم است و بس.