-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۱ فروردین ۶, یکشنبه

اختلاس 28 میلیون دالری وزیر داخله حکومت کابل

مبلغ 28 میلیون دالر به عنوان سهمیه به حساب بسم الله خان واریز شده بود.


حسابرسی به اختلاس کلان درشفاخانۀ سردارداود خان کم کم شکل جدی به خود می گیرد. فرماندهی ناتو اسناد معتبر واثبات کننده دراختیار دارد که بخش اعظم تجهیزات پزشکی پیشرفته که دراختیار ریاست صحیۀ وزارت دفاع گذاشته شده بود، دزدی شده است.
مبلغ دزدی شده  42 میلیون دالر اعلام شده است.
نام جنرال احمد ضیا یفتلی رئیس صحیه وجنرال محمد زمان غیرت مل رییس پیشین شفاخانه درصدرافراد مظنون قرارداشته است. درسال2010 به دلیل دست داشتن افراد ارشد وزارت دفاع به ویژه استرجنرال بسم الله محمدی لوی درستیز سابق اردو، این قضیه ازسوی مراجع قضایی پیگیری نشد. اما با تشدید اختلافات بین حکومت کابل ومتحدان غربی، فرماندهی ناتو فشارمی آورد تا سرنوشت پول های اختلاس شده را روشن کند. دزدی 42 میلیون دالر آن هم دریک شفاخانه، نشان می دهد که دردیگربخش های حکومت قضیه از قرار است.
درسال 2010 جنرال غیرت مل گفت این مساله به سرطبیب شفاخانه هیچ ارتباط ندارد وتمام اکمالات از طریق ریاست صحیه صورت می گرفت همچنان تمام اجناس توسط معتمد از این ریاست گرفته می شود ودر حساب معتمد قید می گردید وصلاحیت مصارف اجناس را نیز معتمد دارد.
جالب این است که درجلسه یی که به همین مناسبت سال گذشته درارگ دایر شد؛ فیصله گردید که ناتو صرفاً ادعا هایی را درین زمینه مطرح می کند وکدام سندی ارائه نداده است.
به تاریخ 19 جنوری 2011 که من ( مأمون) درچهارصد بستر به مدت سه روز تحت مداوا قرار داشتم، یکی ازمسئولان ردۀ اول ریاست صحیه به من گفت که جنرال یفتلی به هدایت مستقیم استرجنرال بسم الله خان محمدی، بسته های بزرگ وکارتن های تجهیزات بسیار عصری شفاخانه را که از سوی ناتو دراختیار وزارت دفاع قرارداده شده بود، به خارج از شفاخانه منتقل کردند.
وی اظهارداشت که قوای ناتو به طورمداوم برای اکمال نیاز های صحی اردو، محموله های بزرگی را به داخل شفاخانه انتقال می دهند؛ اما فردای همان روز متوجه می شوید که دیپو کاملاً خالی شده است.
من ( مأمون) قبل ازآن، اطلاعات غیرمستقیم که از منابع ناتو به دست من رسیده بود، دریافت کرده بودم . اطلاعات حکایه ازآن داشت که ازجمع 42 میلیون دالر اختلاس، مبلغ 28 میلیون دالر به عنوان سهمیه به حساب بسم الله خان واریز شده بود. منبع این سخنان را درحالی بیان داشت که یک افسربخش بهداشتی ناتو نیز درکنارش ایستاده بود.
چپاول ده ها میلیون دالر اکنون دارد کار را به جاهای باریک می کشاند. این قضیه عملاً به یک معضل سیاسی مبدل شده است. درآن زمان ازشیوع قضیه وافشای بیشتر جلوگیری صورت گرفت اما سوال این است که دوباره مطرح کردن جدی قضیه ریشه دراختلافات حکومتی دارد یا آن که ناتو پروژۀ رسوا سازی دزدی های بزرگ را در دستورکار خود قرار داده است؟

ناتو که میلیارد ها دالر را درافغانستان مصرف می کند وبا ارقام نجومی خرج جامعه بین المللی سروکار دارد، بدون موجب و از روی قصد ودروغ، برحسابرسی این موضوع پافشاری نمی کند. با توجه به توقف کارتحقیقات پیرامون این مسأله، متهم کردن مستقیم مراجع بلند تیم حکومت شاید با دشواری سختی مواجه باشد. شاید ناتو بازهم تا مرحلۀ بعدی، نسبت به این موضوع سکوت اختیار کند.