-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۱ فروردین ۶, یکشنبه

بيانيه مطبوعاتي درباره نامه 475 هزار تن از مردم عراق به دبيركل ملل متحد


دولت عراق براي رضايت رژيم ايران  ليبرتي را به زنداني براي ساكنان تبديل كرده است.


در حالي كه جامعه جهاني نگران بحران انساني در كمپ ليبرتي است, گروه هايي از ساكنان اشرف بر اساس تضمين هاي داده شده , اشرف را كه بيش از 25 سال در آن ساكن بودند ترك كرده و عازم كمپ ليبرتي شدند.
اين كمپ كه دولت عراق براي رضايت رژيم ايران آنرا به زنداني براي ساكنان تبديل كرده با حداقل استانداردهاي انساندوستانه و حقوق بشري كه يونامي در بيانيه هاي مكررش وعده ميداد هيچ انطباقي ندارد.
اين وضعيت نتيجه تن دادن شرم آور به رژيم حاكم بر ايران است كه متأسفانه با سوء استفاده از تأييد سازمان ملل به اجرا در آمده و بايد بسرعت مورد رسيدگي و تحقيق بين المللي قرار گيرد.
ما  از سازمان ملل بخصوص شخص  دبيركل مي خواهيم اجازه ندهيد دولت عراق زندان سازي را تحت پوش سازمان ملل عملي كند.
دولت آمريكا و سازمان ملل تا كنون بارها براي اجراي اطمينان هاي حداقل و برخورداري ساكنان از كليه حقوقشان در ليبرتي تضمين داده اند اما اين تضمين ها تا كنون جامه عمل نپوشيده و اعتبار جامعه بين المللي و پرنسيپ هاي سازمان ملل در زمينه رعايت حقوق ساكنين اشرف كه كميسارياي عالي پناهندگان آنها را پناهجو اعلام كرده در معرض آزمايش است
وضعيت غير انساني زير ساختها در كمپ ليبرتي ، استمرار محدوديتها در مورد انتقال داراييها و محروميت از آزاديهاي اوليه انساني  اقدام فوري شخص دبيركل را ضروري ميسازد.
شوراي ملي عشاير عراق، جنبش ملي عراق، شوراي شيوخ عشاير بغداد، شيوخ و سران عشاير الجزيره (موصل)،  كانون روزنامه نگاران مستقل نجف اشرف،  شوراي شيوخ عشاير بغداد ـ  القادسيه، كانون سادات اشراف آل بيت، شوراي شيوخ رضوانيه، شوراي شيوخ زعفرانيه، انجمن نسل آينده كركوك، انجمن دانشجويان آزاده دانشگاه موصل و  مؤسسه خيريه خليج فارس جمعيت تجمع دوستي وطن و جنبش آزاديبخش جنوب عراق  و هم چنين حقوقدانان مستقل عراق،كه 12هزار وكيل و حقوقدان را نمايندگي مي كند، از خواست هاي 475هزار شهروند عراقي  در حمايت از ساكنان اشرف و ليبرتي  پشتيباني كردند.