-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۰ اسفند ۱۵, دوشنبه

شکریه بارکزی: علمای محترم لطفاً برکودکان تجاوز نکنید!بانو شکریه بارکزی عضو مجلس نمایندگان درواکنش به قطعنامۀ اخیرشورای علمای دینی گفت:
شورای های نام نهاد علما نخست باید به یاران خویش توصیه کنند که ازتجاوز به دختربچه ها وپسربچه ها که برای فراگیری قرآن به مساجد می روند، جلوگیری کنند.
وی که با گزارشگررادیو آزادی با شدت لحن صحبت می کرد؛ گفت:
جهاد افضل با نفس است. وظیفۀ علماء این است که به مردم بگویند؛ خون ناحق نریزند؛ رشوت ستانی نکنند؛ ازدزدی وغارت وتجاوز دست بگیرید. گفتار تان را با رفتارتان وبا احکام مندرج درقرآن برابرکنید.

بانو بارکزی افزود: وقتی گوش وبینی زنان بریده می شود وحق کودکان ویتیمان پامال می شود؛ آن گاه این عالمان دین کجا هستند؟
عضومجلس نمایندگان تصریح کرد: برخورد علمای دین کاملاً مبنای سیاسی دارد.
وی افزود: مردم افغانستان درطی سی سال دلال های دین و دلالان سیاسی قدرت، خیانت کاران که خون سه میلیون شهید ومعیوب را برباد داده اند، شناخته اند.  

بانو بارکزی مدعی شد: این عالمان دین هم از احکام دین بی خبر اند وهم ازدرک مشکلات ورنج های زنان افغانستان بیگانه اند. چرا این عالمان، مردان را ازخلافکاری مانع نمی شوند؟ هدف آنان ازمنع اختلاط زن ومرد آن است که زنان ازحق کارمحروم شوند. ملاها باید به مردم توصیه کنند که به کودکان تجاوز نکنند.
وی مدعی شد که علمای سیاسی تکلیف دینی خود را کنارنهاده اند. آن ها باید بدون موضع گیری خاص سیاسی برضد فساد ورشوه واعادۀ حق یتیم، خیروزکات، برضد خلافکاران وغاصبان جایدادها وایجاد فضای اجتماعی سالم عمل کنند.