-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۰ اسفند ۲۸, یکشنبه

عرض تسلیت


انــا لله وانــا الیــه راجعـــون

از شنیدن این خبر که والدۀ گرامی دوست عزتمند جناب عزیزاحمد بارز سیمای فرهنگی ودپلوماتیک کشور ما دیار فانی را وداع گفته است، متأثر شدم. آمدن به این سپنجی سرای سرنوشت ورفتن به دیار باقی، همه درحیطۀ حکمت ذات اقدس است.
من بدین وسیله خدمت جناب عزیزبارز واعضای خانوادۀ ایشان مراتب تسلیت خود را ابراز می کنم؛ واز خدای متعال تمنا دارم که همزمان با فقدان بزرگ خانواده، صبر وآرامش نصیب شان شود.
با احترام- رزاق مأمون