-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۱ فروردین ۱۰, پنجشنبه

برنامۀ تروراسماعیل خان درهرات ناکام شد


علایمی به چشم می خورد که شکار مقامات سیاسی ونظامی دو باره شروع می شود.


امنیت ملی هرات یک گروه چهارنفری را که قصد داشتند برنامۀ تروریستی علیه جان محمداسماعیل وزیرانرژی وآب را اجرا کنند، کشف ومتلاشی کرده است. درین عملیات چهارتن بازداشت وصدها کیلوگرام مادۀ انفجاری خطرناک ضبط شده است.
مقامات محلی هرات گفته است که گروه تروریستی از «خارج ازکشور» دستوراجرای تروراسماعیل خان را دریافت کرده بودند. اما معلوم نیست که مسئولان امنیتی چرا هنوز هم از گرفتن نام کشوری که تروریستان را به جان مقامات اعزام می کند، خود داری می کنند.
علاوتاً گفته شده که گروه خرابکارقصد حمله برتفریح گاه ها ومراکز دپلوماتیک درهرات را داشته اند.
هرات درماه های اخیر خبر خیز شده است وپیوسته دسته های دهشت افگن به دام می افتند. هرات با توجه به موقعیت جغرافیایی ومرزی، یک منطقه کلیدی به شمارمی رود و این که به مرکزگاه حلقات اطلاعاتی تبدیل شده است، جای تعجب نیست. با شروع مذاکرات درقطر، شکارافراد برجستۀ ضد طالبان ظاهراً متوقف شده ویا کاهش چشمگیری پیدا کرده بود. اما درشرایط حاضر که گزارش های نگران کننده از نفوذ تروریست ها درسکتورهای دفاعی وامنیتی می رسد و کشتارخارجی ها از سوی همکاران افغان شان افزایش یافته است، این احتمال خیلی قوی است که ترور افراد ارشد ضد طالبان ازسرگرفته شود. برنامۀ نافرجام علیه اسماعیل خان مثال زندۀ این مسأله است.
وضع خیلی حساس واشتعالی است واگرحمله یی تازه علیه نخبه گان سیاسی یا نظامی عملی شود؛ خود به خود پارۀ آتش بر انبار باروت جنگ داخلی پرتاب می شود.