-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۱ فروردین ۵, شنبه

عجیب وباور نکردنی


گونه های مختلف مبارزه و به دام اندازی تمساح های مهیب را دیده بودیم؛ اما این تصویر رکورد زده است.