-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۰ اسفند ۲۷, شنبه

سفیر ما در آلمان تابع طالبان است!
منبع: شبکه اطلاع رسانی افغانستان
گزارشاتی از برلین المان میرسد که اشرف صاحب سفیر افغانستان در برلین درخواست طالبان را مبنی بر ممنوع قرار دادن و یا حرام دانستن عید نوروز و سال نو را اطاعت نموده و امسال از برگزاری جشن نوروز صرف نظر نموده است.

گفته میشود در سه سال گذشته سه مملکت اسلامی و همجوار یعنی افغانستان ، ایران و تاجیکستان در برلین مشترکا نوروز را جشن گرفتند ولی امسال متاسفانه خبری از تجلیل نوروز نه به طور مشترک و نه هم به طور جداگانه از سفارت افغانستان میرسد.

شاید وزارت خارجه این اجازه را به سفیر افغانستان در برلین نداده است و یا دشمنان فرهنگ این سرزمین چنین مشکلی را بوجود آورده اند.
به هر صورت این در حالی است که جشن کلان نوروز امسال در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان به شرکت رییس جمهور افغانستان ، ایران و روسای جمهور کشورهای دیگر بر گزار میشود. ولی تیم رژیم کرزی که گفته میشود اشرف صاحب هم به آن تعلق دارد مخالف با ارزش های فرهنگی و مراسم نوروز میباشد.

سفارت افغانستان در برلین از تجلیل اکثریت روز های تاریخی ، ملی ، سیاسی و دینی بی تفاوت بوده و هیچ مراسمی تجلیل نمیگردد ولی از امتیاز تعطیلات آن استفاده میکند.
وزارت خارجه افغانستان میتواند در این زمینه معلومات بگیرد اگر واقعآ مراسمی در سفارت بر گزار شده باشد حتمآ پروتکل آن در سفارت موجود میباشد.
این موضوع به کمک یکی از کارمندان سفارت تهیه شده است.

گزارشاتی از شهر هامبورگ المان میرسد که معاون سفارت عابد نجیب به تجلیل از نوروز موافقت داشته ولی سفیر صاحب مخالف بود.