-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۱ فروردین ۶, یکشنبه

آیا ولسوالی اندخوی به طالبان فروخته شده است؟
منبع: شبکه اطلاع رسانی افغانستان

آیا از اندخوی خبر دارید؟
از مدت در حدود یک سال بدین سو وضعیت امنیتی اندخوی به شکل جدی خراب گردیده است. حتی مردم از بیم و ترس از طرف شب خواب به چشم ندارند و از طرف روز هم از خانه خود به یک کیلو متری بیرون از شهر رفته نمی توانند.

سرقت های مسلحانه، ترور های پی در پی، گشت و گزار ده ها تن افراد مسلح ناشناس از طرف روز حتی در داخل شهر و گشت و گزار صد ها تن افراد مسلح نا شناس از طرف شب به نام های این و آن همه و همه مردم را به وحشت در آورده است.

در طی یک سال ده ها تن اشخاص بی گناه و غریب را در سر سرک، در منزل داخل شهر، در دکان شخصی خودش کشتند.
آیا دولت از این همه احوال و بی امنیتی مهر سکوت به دهان زده اند، اگر آگاه اند پس چرا اقدام نمی کنند؟

ولسوال صاحب ولسوالی اندخوی چرا خاموش است و به داد مردم نمی رسد، و یا اینکه با این همه سرقت ها و قتل و ترور ها دست دارد؟

ما جواب می خواهیم و از حکومت خود جداً تقاضا و خواهش داریم که لطفاً به وضعیت کنونی اندخوی و اشخاص که در راس قرار دارند و بی کفایت هستندرسیدگی نماید در غیر آن تمام مردم به تنگ آمده و منتظر یک آشوب اعتراض به مقابل دولت و دولت مردان ولسوالی اندخوی هستند.

چندی قبل وکلای ما نیز از همه این نا امنی ها در پارلمان اعتراض کردند اما هیچ اقدامی صورت نگرفت بلکه باز هم در طی دو هفته گذشته 4 تن را به قتل رساندند آیا حقوق بشر از حقوق مرگ میر ها در اندخوی دفاع نمی کند؟ و همه ما مردم اندخوی این همه نا امنی ها را از بی کفایتی محترم سلطان محمد سنجر ولسوال اندخوی می پنداریم و ما صد در صد مطمئن هستیم که اندخوی را به مخالفین دولت به مقابل پول هنگفت و یا اینکه از ترس فروخته است. عنقریب اندخوی به دست مخالفین قرار خواهم گرفت اگر در راس همین ولسوال جان موجود باشد... در حالیکه حال هم 70٪ اندخوی از آن مخالفین است...

متعلم بیک
عضو شورای جوانان اندخوی