-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۰ اسفند ۲۸, یکشنبه

طالبان نسبت به ناتو خوفناک تر اند

افغان ها اصلاً  از حکومت مرکزی و محلی نفرت دارند و به این عقیده اند که حکومت افغانستان با فساد اداری آغشته است. 


روزنامه تایمز چاپ لندن در شمارهء اخیرخود می نویسد، نتایج یک تحقیق ناتو نشان می دهد که افغانان بر نیروهای امنیتی شان باور ندارند که در برابر طالبان مقابله و مقاومت کنند و اکثریت افغانان می خواهند که قوای خارجی در  کشورشان باقی بمانند.

روزنامه می نویسد، با وجود تیره گی روابط میان نیروهای خارجی و مردم عام، در این تحقیق نشان داده شده که افغان ها اشتباهات نیرو های خارجی را تحمل می کنند، زیرا آن ها نمی خواهند که خارجی ها  میدان را رها کرده افغانستان را ترک کنند و در این کشور جنگ داخلی آغاز شود.

روزنامه تایمز می نویسد، اطلاعات ناتو نشان می دهد که افغان ها اصلاًً  از حکومت مرکزی و محلی نفرت دارند و به این عقیده اند که حکومت افغانستان با فساد اداری آغشته است.

به نوشته روزنامه، چیز قابل تاسف این است که اکثریت افغانان بر نیروهای امنیتی خود اعتماد ندارند که با گرفتن مسوولیت های امنیتی از نیروهای خارجی در اوایل سال آینده، امور امنیتی کشور را بطور مناسب به پیش برند.

به گفتهء روزنامه، از هر ده افغان فقط یک تن آن باور دارد که  قوای امنیتی افغان بعد از خروج نیروهای خارجی از این کشور، در برابر طالبان مقاومت و مقابله بتواند.

روزنامهء تایمز در ادامه می نویسد، برای خروج کامل نیروهای خارجی از افغانستان ماه دسمبر سال 2014 میلادی تعیین شده است و اگر سند همکاری های درازمدت ستراتیژیک میان امریکا و افغانستان به امضاء برسد، در آن صورت شماری از مشاورین امریکایی و نیروهای خاص این کشور برای چند دهه در افغانستان باقی خواهند ماند