-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۰ اسفند ۲۸, یکشنبه

وصیت نامۀ نوجوانی که درایران اعدام شد

آرش رحمانی‌پور(۱۳۶۹-۸ دلو- بهمن ۱۳۸۸) متهم نوجوانی بود که توسط حکومت جمهوری اسلامی ایران متهم به عضویت در انجمن پادشاهی ایران گردید و در تاریخ ۸ دلو- بهمن ۱۳۸۸ با حکم دادگاه انقلاب اعدام شد. بنا بر اظهار وکیلش وی در هنگام ارتکاب جرم منسوب زیر سن قانونی بوده و تنها ۱۶ تا ۱۷ سال داشته‌است.


متن وصیت نامه آرش رحمانی پور که 10 دقیقه قبل از اعدام نوشته است 


به نام دوست

پدر و مادر واژه های بود که زیباییش آرامم می کرد اما من ارزش این زیبایی را نتوانستم به خوبی درک کنم ولی افتخارم وجودآن ها بود.

چیزی به پایان نمانده است

نماز – روزه – و دیگر حقوق دینی که به گردن داشتم و تازه با آن اخت شده بودم را به خدا می سپارم.

واما ایران – من افتخارم این است که ایرانی بودم و برای ایران گردنم زبری طناب دار را حس کرد.

در مورد نظام اسلامی حاکم چیزی نمی گویم چون حکایت عجیبی خواهد بود اگر زمانی کسی این نوشته را خواند:

تن کشته و گریه دوستان به از زنده و خندۀ دشمنان

مرا عار ابد از آن زندگی که سالار باشم کنم بندگی

آرش رحمان پور
٧ دلو- بهمن ١٣٨٨