-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۱ فروردین ۴, جمعه

دیلی تلگراف گزارش می دهد

"پاکستان نمی خواهد طالبان کنترول افغانستان را در دست داشته باشند" 

روزنامه دیگر، دیلی تلگراف چاپ انگلستان در شماره اخیر خود زیر عنوان: "پاکستان نمی خواهد طالبان کنترول افغانستان را در دست داشته باشند" مقاله نوشته و در آغاز این مقاله می نویسد، اداره استخبارات پاکستان از مدتها به این طرف متهم است که بحیث یک بخشی این ستراتیژی که گویا در افغانستان یک حکومت دوست یا دست نشانده داشته باشد و هند در افغانستان جای پای نه، از طالبان حمایت کرده است.

جزییات مصاحبه با جنرال احمد شجاع پاشا، شخصی که در اخیر هفته گذشته بحیث رییس اداره استخبارات پاکستان از وظیفه اش استعفا داد، جهانی از پنهان کاری درونی و موضع این اداره را در مورد افغانستان بنمایش می گذارد.

بنوشته روزنامه، احمد شجاع رییس مستعفی اداره استخبارات پاکستان می گوید، ما نمی خواهیم که طالبان بر افغانستان مسلط باشند، بر خلاف ما می خواهیم یک حکومت با قاعده وسیع در افغانستان بیبینم تا جنگ داخلی را که مصیبت آن بما می رسد خاتمه بدهد. البته ما احساس می نمایم که برای یک صلح واقعی در افغانستان، ضرور خواهد بود تا طالبان بعد از خروج نیروهای ناتو، یک بازیگر اصلی باشند.