-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۰ اسفند ۱۵, دوشنبه

امریکا درافغانستان به تنهایی غرق می شود

جزایر مخالفت با پیمان استراتیژیک هریک به نوبۀ خویش چراغ سرخ نشان می دهند.
گفت وگوی جیلانی ضواک با خبرگزاری سپاه پاسداران درکابل

غلام جیلانی ضواک رئیس مرکز مطالعات استراتژیک افغانستان با بیان این که آمریکا چه بخواهد و نخواهد، سرانجام در بحران افغانستان به تنهایی غرق خواهد شد، گفت: اکنون کشورهای اروپایی به دنبال راهی برای خروج تجهیزات نظامی و تدارکاتی خود از افغانستان هستند.
آقای ضواک وضاحت نداده است که چنین نتیجه گیری آیا دراثر کارپژوهشی «مرکزمطالعات استراتیژیک» به دست آمده است یا آن که صرفاً یک خواست فردی است؟ اما تلاش ها به خاطر مطالعۀ اسناد ومدارک پژوهشی مرکز مطالعات استراتیژیک بی نتیجه باقی مانده است. هیچ منبعی تا کنون مشخص نکرده است که اسناد حاصل ازفعالیت های مرکزمطالعات استراتیژیک به کدام مراجع دولتی یا غیردولتی تحویل داده می شود.
درهرحال آقای ضواک درگفت وگو با فارس - خبرگزاری سپاه پاسداران درکابل گفت: اظهارات رهبران ناتو مانند، فرانسه، انگلستان، آلمان و دیگر کشورهای اروپایی نشان می‎دهد آنها حاضر نیستند، بعد از سال 2014 در افغانستان به حضور نظامی خود ادامه دهند و مشتاق هستند این حضور به صورت دیپلماتیک، رسمی و غیرنظامی ادامه یابد.
این کارشناس افغان در ادامه گفت: نیروهای کشورهای اروپایی بعد از سال 2014 در میدان‎ جنگ افغانستان حضور نخواهند داشت، بنا براین جنگ در افغانستان به آمریکا واگذار خواهد شد و کشورهای اعضای ناتو تلاش می‌کنند تا با امضای پیمان استراتژیک تنها به حضور نظامی آمریکا در افغانستان رسمیت دهند و زمینه قانونی را برای خروج از این شرایط فراهم کنند.